O projekcie

Pracownia Punktum Montessori - międzypokoleniowe lokalne centrum spotkań prowadzone metodą Marii Montessori to projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Jego realizacja trwa do końca 2019 roku, co nie oznacza, że od stycznia 2020 roku Pracownia zniknie. Wszystko zależy od Was! Jesteśmy przez okres projektu dla Was po to, aby opowiedzieć o tym, czym jest metoda Montessori, jak wygląda w praktyce i dlaczego dla nas jest taka ważna. Mamy nadzieję, że nasze propozycje spodobają się Wam i wprowadzą twórczy ferment w naszą i Waszą – rodzicielską czy nauczycielską codzienność.
 
Projekt został złożony i będzie realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur SAŁASZ działające od 2002 roku w Cieszynie oraz w latach 2002-2014 w Dolinie Osławy (Beskid Niski/Bieszczady). Mamy za sobą wiele lat doświadczeń w zakresie realizacji projektów społeczno-kulturalno-artystycznych. Pracownia Punktum-Montessori to dla nas nowe, bardzo inspirujące wyzwanie.
 
Pracownia Punktum Montessori to seria edukacyjnych spotkań i wspólnotowych inicjatyw angażujących najmłodsze dzieci z rodzicami, uczniów szkół podstawowych i seniorów z gminy Cieszyn i gmin sąsiadujących oraz lokalnych studentów mogących włączyć się w pracownię na zasadzie wolontariatu. Celem naszym pozostaje stworzenie trwałego miejsca oferującego lokalnej społeczności dostęp do praktycznego i aktywnego korzystania z systemu pedagogiki wypracowanej przez znaną lekarz i pedagog Marię Montessori. Miejsce to - to projekt obywatelski kształtowany w duchu rozwijającego się „perpetuum mobile” otwartego na różne, niestojące w sprzeczności z ideami Montessori, metody edukacyjne i poszukiwanie kreatywności w działaniach powiązanych z nauką, kulturą i lokalną historią Małej Ojczyzny znajdującej się na polsko-czeskim styku.
 
W ramach projektu działać będą: 1) Pracownia Dziecka i Rodzica, 2) Pracownia Starszaka, 3) Pracownia Ucznia, 4) Pracownia Seniora oraz 5) Laboratorium Propozycji.
Spotkania mają charakter ciągły, który daje szansę na wytworzenie się relacji wspólnotowych, w tym – w zakresie współpracy ponadpokoleniowej i transgranicznej.
 
„Punktum” (łac. punctum) – choć pochodzi z teorii fotografii, zostało przywołane w przypadku naszej pracowni ze względu na bardzo ważną cechą. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „ukłucie”, „użądlenie” w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chodzi o wywołanie silnych wrażeń, obudzenie, zwrócenie uwagi. Wierzymy, że miejsce Pracowni Punktum Montessori pobudzi nas do oddolnego społecznego działania, uaktywni naszą utajoną chęć współpracy i indywidualnego rozwoju.
 
Bez precedensu pozostaje otwarcie Pracowni Montessori dla osób starszych.
 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
 
Copyright ©2018 Pracownia Punktum MONTESSORI, All Rights Reserved.