Laboratorium Propozycji

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/happy-beautiful-family-on-the-big-garden-on-the-dawn-time_1413825.htm">Designed by Freepik</a>Laboratorium Propozycji to seria spotkań – warsztatów inspirowanych ciekawymi metodami pracy z dziećmi i dorosłymi operującymi na różnych płaszczyznach działań - począwszy od działań statycznych (np. ceramika, wiklina, animacja poklatkowa, camera obscura) po dynamiczne (np. działania parateatralne, taneczne, sensoplastyka). W Laboratorium chodzi o dwie rzeczy - międzypokoleniowość działań oraz pobudzenie uczestników dzięki aktywnościom, z którymi do tej pory być może nie mieli do czynienia.
W ramach propozycji m.in. znajdą się spotkania inspirowane projektem segni mossi mającym na celu edukację w zakresie zwiększania świadomości ciała, stymulowania oraz rozwoju motorycznego. Będziemy łączyć plastykę i ruch. Zaproponujemy też kilka spotkań w ramach działań contakids poszukujących nowych form komunikacji pozawerbalnej między dziećmi a rodzicami opartymi o kontakt-improwizację i swobodną zabawę. Zaplanowanych zostało 14 warsztatów 2-3 godzinnych.
 
HARMONOGRAM PROPOZYCJI na rok 2018:
 
27.10, Skąd się wzięła muzyka, 
17/18.11, 2 dni warsztatów ruchowych z nauczycielami Contakids
15.12, Świąteczne warsztaty świec żelowych
 
 
 
HARMONOGRAM PROPOZYCJI na rok 2019:
 
25.05, Spotkania z herbatą, 2 sesje 
29.06, Warsztaty kreatywnej ekspresji
29.06, Ocean to pikuś
15.07, Papierowy zawrót głowy
16.07, Ptaki i ludzie
18.07, Afryka Kazika
23.07, Słomiane laleczki
5.10,
listopad
7.12, Segni Mossi
grudzień
 
 
 
Copyright ©2018 Pracownia Punktum MONTESSORI, All Rights Reserved.