Pracownia Starszaka

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/group-of-diverse-kids-hands-holding-cupping-globe-balls-together_2760661.htm">Designed by Freepik</a>
Pracownia Starszaka jest dedykowana dzieciom w wieku 6-7 lat i rodzicom z Cieszyna i bezpośrednich okolic (powiat cieszyński).
Grupa liczyć może do 12 dzieci + 12 rodziców.
 
To rodzaj spotkań przygotowawczych przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Odbywać się będą one raz w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny. Spotkania dla Starszaków mają zapoznać z możliwościami, jakie dają pomoce Montessori przy poznawaniu matematyki, języka polskiego czy wiedzy o świecie.
 
Tematyka spotkań będzie koncentrować się na obszarach języka, matematyki, botaniki, zoologii, geografii, historii. Każde spotkanie to odrębny projekt, prezentacja, zadanie kreatywne do wykonania oraz praktykowanie. Rodzice uczestniczą na zasadzie aktywnych obserwatorów.
 
Dodatkowo  obecnie dla samych rodziców przeprowadzane są warsztaty dot. umiejętności wychowawczych - tematy wstępne: granice, uczucia, rozwiązywanie konfliktów oraz dot. strategii porozumienia bez przemocy i wychowania bez kar i nagród. Warsztaty już trwają. Nabór zamknięty.
 
Sala Pracowni Starszaka jest podzielona na konkretne obszary działań adresowane do dziecka. Są to: Życie codzienne, Sensoryka, Matematyka, Język, Geografia, Botanika, Historia. 
 
HARMONOGRAM PRACOWNI STARSZAKA na rok 2019
 
Wtorki, 16.30-18.30 
 
SESJA I
Wtorki, 16.30-18.00  (styczeń: 29; luty: 5, 12, 26 marzec: 5, 12, 19, 26, kwiecień: 2, 9)
Ilość spotkań: 10
 
SESJA II
Wtorki, 16.30-18.00 (maj: 7, 14, 21, 28; czerwiec: 4, 11)
Ilość spotkań: 6
 
SESJA III
Wtorki, 16.30-18.00 (październik: 8, 15, 22, 29; listopad: 5, 12, 19, 26)
Ilość spotkań: 8
 
Koszt uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach:
 
Spotkania w znacznej części zostały dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Opłata za uczestnictwo wynosi 10 zł/ za spotkanie. W ramach SESJI III w 2019 odbędzie się 8 spotkań, co daje kwotę 80 zł od pary (dziecko+rodzic).
 
REKRUTACJA ciągła - w zależności od aktualnych miejsc w pracowni.
 
ZAPISY: Celem zapisania prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszenia (formularz pdf, formularz doc) i odesłania go na adres: montessori.punktum@gmail.com 
Potwierdzeniem zgłoszenia będzie dokonanie wpłaty na konto: 73 2030 0045 1110 0000 0249 5280 tytułem "opłata uczestnictwa w Pracowni Starszaka". 
Po weryfikacji, dostaną Państwo informację o potwierdzeniu zgłoszenia.
 
Ze względu na możliwości lokalowe oraz charakter spotkań przypominamy jednak, iż liczba miejsc jest ograniczona. 
 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
 
Copyright ©2018 Pracownia Punktum MONTESSORI, All Rights Reserved.