Pracownia Ucznia

Pracownia Ucznia - to spotkania dla dzieci w wieku 7-10 lat traktowane jako przestrzeń, która ma pobudzić do działania, myślenia, tworzenia. Ma pokazać że nauka może być i jest przyjemna. Uczymy się przez praktykę i pracę z pomocami Montessori. Pracownia Ucznia podczas projektu to 4 cykle spotkań (1 x w roku 2018, 3 x w roku 2019). Każdorazowo cykl będzie trwać 2 miesiące (po 8 spotkań). Łącznie odbędą się 32 spotkania.
 
W ramach spotkań planujemy zawiązać współpracę z konkretnymi szkołami i z nich będziemy rekrutować uczniów, którym najbardziej mogą przydać się zajęcia w Pracowni. W zależności od indywidualnych preferencji i możliwości spotkania będą odbywać się na terenie konkretnej szkoły lub w naszej projektowej siedzibie. Nad uczniami będzie czuwał nauczyciel szkolny oraz nauczyciel Montessori. Przewidujemy także krótkie szkolenia dla rodziców i nauczycieli każdorazowo przed cyklem. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu. Pracownia podczas projektu będzie dopasowywać się do aktualnych potrzeb uczestniczących w niej dzieci i realizowanego aktualnie programu nauczania. To żywy organizm, dlatego zobaczymy w jaki sposób ułożą się składy grup Pracowni Ucznia. Planujemy, aby grup tych było od 2-4.
 
Dla uczniów spotkania będą szansą by w sposób atrakcyjny przepracować materiał szkolny. Szczególnie ważne spotkania te pozostają w dziedzinie matematyki. Jak dowodzą badania, to czy dziecko będzie rozumiało i lubiło matematykę w klasach starszych, związane jest z początkowymi doświadczeniami w tym zakresie. Pomoce Montessori pod tym względem są unikalne. Uczą na konkretach i stanowią rodzaj przygody umysłowej. Okres klas 1-3 to okres szczególny dla dziecka, warto zadbać o ten etap rozwoju dziecka. Warto zwrócić uwagę, na to, jak motywować dziecko, żeby nie straciło naturalnego, wrodzonego zapału do poznawania świata. Rodzicom starszych dzieci, poza możliwością uczestnictwa w warsztatach rozwojowych i umiejętności wychowawczych, kontakt z Pracownią ukaże, jak inaczej może przebiegać edukacja ich dzieci i dlaczego warto łączyć różne metody.
 
Koszt uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach:
Spotkania zostały dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Z uczestnictwem w Pracowni Ucznia oraz w warsztatach dla dorosłych nie wiążą się żadne koszty dodatkowe.
 
REKRUTACJA: zakończona.
 
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Copyright ©2018 Pracownia Punktum MONTESSORI, All Rights Reserved.