Pracownia Seniora

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/top-view-of-woman-in-retirement-home_2014247.htm">Designed by Freepik</a>W ramach „Pracowni Seniora” współpracowaliśmy z 3 domami seniora.
 
Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu według ustalonego indywidualnie grafiku. W ramach Pracowni Seniora zaprosiliśmy do nas specjalistę Marlenę Meyer – pierwszego w Polsce trenera w innowacyjnym amerykańskim programie edukacji o demencji „Positive Approach to Care™”, gerontopedagoga i dyplomowanego nauczyciela Montessori. W warsztatach tych będzie mogło wziąć ok. 12 osób bezpośrednio zainteresowanych warsztatami (pracownicy socjalni, fizjoterapeuci, psychologowie, animatorzy). Na warsztaty będą obowiązywały zapisy.
 
Otworzenie drzwi Pracowni Montessori dla seniorów to działanie innowacyjne i eksperymentalne. Z pewnością może ono wnieść wiele nowego w praktykę opieki nad osobą starszą zmagającą się z demencją. Zadanie jest przydatne dla beneficjentów przede wszystkim ze względu na jego aspekt uaktywniający osoby starsze. Działanie mobilizuje do dalszych poszukiwań i własnego rozwoju. Równocześnie uświadamia, iż także osoby starsze, pomimo swojego „wycofania”, mogą dalej włączać się w życie społeczności oraz projektować je. 
 
Spotkania zostały dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
HARMONOGRAM PRACOWNI SENIORA oraz REKRUTACJA:  ukończona
 
Koszt uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach:
Spotkania zostały dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Z uczestnictwem w Pracowni Seniora oraz w warsztatach dla dorosłych nie wiążą się żadne koszty dodatkowe.
 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
 
 

 
Copyright ©2018 Pracownia Punktum MONTESSORI, All Rights Reserved.