Kurs Przedszkolny Montessori

Kursy

Kurs Przedszkolny Montessori

Fundacja Punktum Montessori prowadząca Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori wraz z zaprzyjaźnionymi nauczycielami z Przedszkola Montessori „Artystyczny Kącik” z Warszawy oraz Przedszkola Montessori „Ziarno” z Mysłowic, wychodząc naprzeciw potrzebom wzmocnienia edukacyjnego potencjału w zakresie praktycznego stosowania pedagogiki Marii Montessori w województwie śląskim prowadzi Kurs Przedszkolny Montessori w wymiarze 220 h dydaktycznych i 30 h praktyk prowadzony przez doświadczonych nauczycieli Montessori.

Musimy spojrzeć na edukację z nowej perspektywy. (...)
Musimy się sami kształcić, jeśli chcemy kształcić innych.
Maria Montessori

Podczas kursu zrealizowane zostaną wszystkie zagadnienia z obszarów Życia codziennego, Sensoryki, Matematyki, Języka, Wychowania Kosmiczego (Kultury). Każdy z obszarów docelowo prowadzony jest przez innego nauczyciela, co daje kursantowi szansę także na cenne spotkanie z różnymi osobowościami pedagogów Montessori. Podczas kursu stawiamy na praktyczne doświadczenie kursantów, dlatego cykle naszych spotkań opierają się o konkretny autorski scenariusz zajęć.

Praktykę w sposób twórczy łączymy z ważnymi zagadnieniami filozoficznymi i teoretycznymi, zapoznając z koncepcją filozoficzną Marii Montessori, jej podejściem do dziecka w kontekście psychologii rozwojowej oraz współczesnej wiedzy o procesach uczenia się i neurodydaktyki.

Filozofia podczas naszego kursu pozostaje na równych prawach względem praktyki - bez świadomego zrozumienia i przeżycia pedagogiki Montessori, trudno bowiem mówić o świadomym używaniu narzędzi i pomocy Montessori.

Podczas kursu dodatkowo zapoznajemy kursantów z autorskimi podejściami naszych nauczycieli do obszaru sztuki i i „wychowania poprzez sztukę” oraz zagadnienia ruchu fizycznego. Zapraszamy także do uczestnictwa w warsztatach z NVC – NonViolent Communication – Porozumienie bez przemocy oraz warsztatach praktyki „Self-Reg” prowadzonych przez zewnętrznym trenerów.


Kurs Montessori a nowe możliwości

Kurs Montessori otwiera nowe możliwości w drodze zawodowej nauczycieli, asystentów nauczycieli. Przede wszystkim jednak nasz kurs umożliwia nowe spojrzenie na dziecko, na procesy edukacyjne i całościowy rozwój dziecka. Mamy nadzieję, że praktycznie zdobyta u nas wiedza i umiejętności będą procentować na przyszłość.

Dla kogo?

Nauczyciele przedszkolni i nie tylko, pedagodzy, rodzice, przyszli rodzice, opiekunowie dzieci, edukatorzy, rodzice kształcący dzieci w ramach edukacji domowej, studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, osoby poszukujące w przestrzeni edukacji i rodzicielstwa nowych dróg

Tryb kursu

Kurs stacjonarny.

Miejsce kursu

Cieszyn, Przedszkole Punktum Montessori
ul. Zamkowa 3b
Cieszyn (woj. śląskie)

Kadra szkoląca

5 nauczycieli Montessori, zewnętrzni trenerzy.

Termin kursu

Szukaj aktualności na profli FB lub skontaktuj się z nami

Koszt kursu

4000 zł
wpisowe - 400 zł, płatność w trzech ratach 3 x 1200 zł
W wyjątkowych sytuacjach dot. indywidualnego rozłożenia płatności za kurs - prosimy o kontakt indywidualny

Liczba godzin

220 godzin dydaktycznych
+ 30 godzin praktyk w wybranym przedszkolu Montessori

Kontakt

e-mail: kursmontessori@gmail.com
tel.: +48 504 907 333

Certyfikat
ukończenia
szkolenia.

Powrót