Pracownia Dziecka i Rodzica

Pracownie

Pracownia Dziecka i Rodzica

Pracownia Dziecka i Rodzica jest dedykowana rodzicom i dzieciom w wieku 3-5 lat.

Pracownia działa stricte według metody Montessori, czyli zgodnie z przekonaniem, że warto „dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju” (Maria Montessori, „Odkrycie dziecka”). W ramach tej metody pozwalamy dziecku na rozwijanie się w swoim własnym tempie, uczymy samodzielności poprzez wspieranie, ale nie wyręczanie oraz szacunku do innych. Dzięki tej metodzie dziecko ma szansę na swobodny rozwój, a jednocześnie ma bardzo duże wsparcie ze strony rodziców i opiekunów.

…dawać dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju…
Maria Montessory, Odkrycie dziecka.

Każdorazowo spotkanie w naszej Pracowni trwa 2 godziny i składa się z konkretnego rytmu działania. Ważnym elementem jest indywidualna praca swobodna dziecka z pomocami Montessori i jego obserwacja przez rodzica oraz działania grupowe - spotkania na elipsie. Rodzic w pracowni dziecku towarzyszy, obserwuje, uczy się nie przeszkadzać, a równocześnie sam odkrywa dla siebie „świat Montessori”. Często działa z pomocami Montessori intuicyjnie, co też jest dobre. Nie ma jednej odgórnej „zasady działania” dla wszystkich dzieci i rodziców w naszej pracowni. Wszystko zależy od konkretnego tandemu dziecko-rodzic i ich relacji oraz samopoczucia danego dnia. Czasem zdarza się, iż dziecko chce działać samo i nie chce by mu przeszkadzać – wówczas dobrze jest czuwać i obserwować. Czasem dziecko pragnie by, pracować razem z nim, wytłumaczyć mu coś, czy pokazać. I to też jest super.

Czasami w ramach pracowni pojawia się działanie grupowe wśród dzieci i rodziców. Generalnie nie ma jednej reguły, poza faktem uszanowania działań innych i zasad obowiązujących w Pracowni Montessori, m.in. odkładania pomocy na swoje miejsce, zabierania zawsze tylko jednej pomocy, pracy przy stole lub na podłodze na dywanikach, pracy w ciszy, tak by nie przeszkadzać innym.

Sala pracowni jest podzielona na konkretne obszary działań adresowane do dziecka. Są to: Życie codzienne, Sensoryka, Matematyka, Język, Geografia, Botanika i Kultura/ Historia tzw. „Wiedza o Kosmosie” w pedagogice Marii Montessori.

Spotkania Pracowni Dziecka i Rodzica pozostają przydatne dla dzieci i ich opiekunów ze względu na ich kreatywne podejście do metod edukacyjno-zabawowych – dzieciom inicjatywa stwarza nowe możliwości rozwoju, dla ich opiekunów ma być impulsem do przemyślenia, jak inaczej, bardziej twórczo można spędzić czas ze swoim dzieckiem.

Materiał dydaktyczny Montessori to coś zupełnie innego – znacznie różni się on od popularnych zabawek, usprawnia on integrację sensoryczną dziecka, daje szansę na intuitywne poznanie matematyki czy podstaw językowych.

Pracownia Toddlersowa

Pracownie

Pracownia Toddlersowa

Pracownia Toddlersowa – to nasza propozycja dla Najmłodszych dzieci i ich rodziców. Działamy tu w przestrzeni na styku przestrzeni montessoriańskiej i piklerowskiej. Na spotkania zapraszamy dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do ok. 2,5 lat.

Każde dziecko posiada własne tempo rozwoju, jego autonomia, indywidualność i osobowość mogą rozwijać się wtedy,  gdy damy mu możliwość samodzielnego rozwoju.
Emmi Pikler

Spotkanie w naszej Pracowni trwa 1,5 godziny. Jest to czas dla Dziecka i Rodzica. To czas, w którym możemy zatrzymać się i podarować sobie i swojemu dziecku uwagę i współpracę, które docelowo są fundamentalne dla naszych relacji i wzajemnego zrozumienia. A co ważniejsze – pomagają dziecku uzyskać własną samoświadomość fizyczną i psychiczną.

Dziecko w Pracowni Toddlersowej ma do dyspozycji otoczenie wspierające dużą i małą motorykę. Czas płynie tu inaczej niż w Pracowni Dziecka i Rodzica, panują tu także inne reguły. Dzieci przede wszystkim eksplorują. Znajdują się tu różne drabinki, mostki, huśtawki, podesty typowe dla pedagogiki Emmi Pikler. Równocześnie dzieci mają do dyspozycji proste, naturalne sprzęty i zabawki do swobodnej zabawy, w tym zabawy tematycznej i symbolicznej. Są tu także pomoce sensoryczne oraz pierwsze pomoce z życia codziennego i sensoryki spójne z pedagogiką Marii Montessori.

Obserwuj. Poznaj swoje dziecko. Kiedy wreszcie zobaczysz  co jest mu potrzebne, kiedy poczujesz czym się martwi, czego potrzebuje, wtedy będziesz je odpowiednio traktować,  wtedy będziesz je odpowiednio kierować i wychowywać.
Emmi Pikler

W otoczeniu pracowni dajemy dzieciom szansę na swobodne poruszanie się, które jak zaznaczała Emmi Pikler wpływa na całościowy dobrostan dziecka i jego harmonijny rozwój, a przed którym, mimo wszystko, tak wielu rodziców wciąż się blokuje. Tymczasem dzieci potrzebują czasu i wyzwań, aby samodzielnie opanowywać nowe zmiany pozycji swego ciała.

Panująca w tej pracowni wolność do eksploracji pozostaje tutaj kluczowa ze względu na wiek dzieci. Zabawa taka wspiera rozwój poznawczy, początkuje także rozwój społeczny. Dzieci odkrywają swoją samodzielność, zaczynają koncentrować się, z zabawy wynikają pierwsze naturalne kategoryzacje i klasyfikacje – to, co Maria Montessori nazywała „umysłem matematycznym”, z jakim każdy z nas jako człowiek się rodzi.

Procesy, które zachodzą w tym czasie mają istotne znaczenie dla rozwoju integracji sensorycznej i wprowadzenie dzieci w pozycje, których samodzielnie nie mogą osiągnąć, zubaża je o cenne doświadczenia i (…) może zaburzyć procesy integracyjne. Dlatego E. Pikler polecała nie układać ciał niemowląt w pozycjach, których samodzielnie nie są w stanie osiągnąć, a co za tym idzie- zmienić. W ten sposób unikamy też niepotrzebnej zależności niemowlęcia od dorosłego, a doświadczenia samodzielnego osiągania celu buduje w dziecku zaufanie do swoich sił i kompetencji

(salawolnejzabawy.wordpress.com/o-pedagogice-emmi-pikler)

W czasie nauki obracania się na brzuch, rolowania, pełzania, siadania, stawania i chodzenia, dziecko uczy się nie tylko poruszania się,  ale również tego, jak się uczyć. (...) Odkrywa radość i satysfakcję,  jaka wywodzi się z tego sukcesu, efektu jego cierpliwości i wytrwałości.
Emmi Pikler
Nie wciskamy zabawki dziecku; nie wkładamy jej do rączek. Tylko kładziemy tuż obok… jeśli dziecko zauważy zabawkę i zainteresuje się nią, sięgnie po nią.
Emmi Pikler

W pracowni staramy się szanować nasz czas, dlatego prosimy rodziców o spokojną atmosferę sprzyjającą naszym Najmłodszych. Mówimy cicho i spokojnie. Oczywiście naturalnym jest wymiana poglądów i doświadczeń dorosłych uczestników pracowni. To cenne doświadczenie budowania „wioski rodziców” także pozostaje dla nas ważne. Nie zapominajmy jednak, że czas na „typowe pogaduchy” będzie potem przy kawie 😊 Tu skupmy się na komunikacji i okazywaniu szacunku dzieciom. Pamiętajmy: obdarowanie dziecka naszą stuprocentową uwagą jest odbierane przez nie jako kwintesencja miłości.

To, co odróżnia nasze spotkania i miejsce to także fakt, że przede wszystkim staramy się nie dostarczać nadmiernej stymulacji dziecku. Ma temu sprzyjać specjalne otoczenie i atmosfera pracowni. Przede wszystkim „podążamy za dzieckiem”. „Relacja jest wszystkim. Jest kluczowa dla małego dziecka.” Emmi Pikler

Pracownia Starszaka

Pracownie

Pracownia Starszaka

Pracownia Starszaka jest dedykowana dzieciom w wieku 7-8 lat.

W zależności od indywidualnej sytuacji – zachęcamy rodziców, by początkowo zostali w pracowni celem oswojenia dzieci z montessoriańską przestrzenią. Jest to także ważne doświadczenie dla nich samych. Z czasem jednak, z praktyki wiemy, iż dzieci poznając montessoriańskie otoczenie, bardzo dobrze same zaczynają je odkrywać dla siebie, wówczas pobyt rodzica podczas sesji w Pracowni Starszaka nie jest konieczny, ani potrzebny.

Pracownia Starszaka to z jednej strony rodzaj spotkań przygotowawczych przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Z drugiej zaś swobodne działanie z życiem codziennym i sensoryką, która pozostaje dla „starszaków” pomimo tego, że są „starsi” bardzo atrakcyjna, szczególnie jeśli są to dzieci, które wcześniej nie chodziły do montessoriańskiego przedszkola.

Spotkania trwają w wymiarze 1,5 godziny i mają zapoznać z możliwościami, jakie dają pomoce Montessori przy poznawaniu matematyki, języka polskiego czy wiedzy o świecie.

Tematyka spotkań koncentruje się na obszarach języka, matematyki, botaniki, zoologii, geografii, historii. Każde spotkanie to odrębny projekt, prezentacja, zadanie kreatywne do wykonania oraz praktykowanie.

Obecnie Pracownia Starszaka zostaje przeformułowana na cykl pięciu spotkań dokoła tzw. Pięciu Wielkich Lekcji Montessori. Cykle takie docelowo będą odbywać się 1-2 razy w roku.

Pracownia Contakids

Pracownie

Pracownia Contakids

Zajęcia Contakids trwają 45 minut. Odbywają się w formie 2 miesięcznych sesji lub jako zajęcia stałe.
Więcej informacji: 799 098 142

Contakids to metoda, dzięki której poprzez ruch oraz fizyczny kontakt wywiedziony z różnych ćwiczeń improwizacyjnych i spontanicznej zabawy pomiędzy rodzicami i ich dziećmi rozwija się inna – głębsza, inspirująca i atrakcyjna dla obojga forma komunikacji pozawerbalnej. Dzięki Contakids dzieci poprawiają swoje umiejętności motoryczne, sensoryczne oraz pewność siebie. Stają się bardziej niezależne. Rodzice stają się bardziej ufni wobec siebie i swoich dzieci. Stają się autentycznymi partnerami swoich dzieci.

W ciągu ostatnich kilku lat, rozwinąłem metodę nazwaną Contakids, przeznaczoną dla rodziców i ich dzieci przede wszystkim w wieku 2-4 lat, wywodzącą się z tańca i gry fizycznej. Opiera się ona na różnych elementach Kontakt Improwizacji pochodzących z mojego 10-letniego doświadczenia jako tancerza i nauczyciela CI. (…) Podczas zajęć turlamy się, skaczemy, podejmujemy ryzyko i radość upadania. Uczymy się oddychania, słuchania, dokonywania wyborów oraz „odpuszczania”! Wszelkie informacje zwrotne, jakie otrzymuję od rodziców i dzieci przez te ostatnie kilka lat są wspaniałe i bardzo inspirujące. Przede wszystkim, jest to ogromne doświadczenie edukacyjne, które znacznie przekroczyło moje oczekiwania od momentu, kiedy to wszystko się zaczęło.
Itay Yatuv

Poruszając się razem/ tańcząc godzimy się na równorzędność pod względem ról, których dorosły i dziecko podejmują się. Każdemu przysługuje wolność wyboru jego / jej następnych ruchów i działań. Nic nie jest tu narzucone. Poprzez to, dziecko rozwija swoją niezależność w obliczu rodzica, co w dłuższym czasie pozwala na bardziej otwarte działania ruchowe.

Rodzic przestaje być tylko rodzicem, staje się autentycznym partnerem dziecka w zabawie. Jest to z początku bardzo trudne – szczególnie dla rodzica. Wiąże się także z przełamaniem naszych codziennych rodzicielskich stereotypowych sposobów komunikowania się z dzieckiem.

Dzieci poruszają się po świecie przede wszystkim „w sposób fizyczny” – intuitywny. My, jako dorośli, z czasem, kiedy rozwijamy dodatkowe sposoby obserwowania i uczenia się, tracimy to poczucie „fizyczności”. Dlatego w Contakids tak naprawdę „cięższa praca” leży po naszej stronie. Musimy bowiem przywrócić to, co uciekło wraz z naszym dzieciństwem.

Tekst przetłumaczony oraz zredagowany przez Monikę Serafin w oparciu o artykuł twórcy Contakids Itaya Yatuva.
(Źródło: Cały artykuł)

Itay Yatuv

- dyrektor artystyczny Hakvutza Dance School, nauczyciel Kontakt Improwizacji (CI) na całym świecie od ponad dziesięciu lat. Jako tancerz współczesny studiował w Nowym Jorku, Włoszech i Izraelu. Następnie rozpoczął tworzenie samodzielnych choreografii, prowadząc kilka międzynarodowych projektów. Trenuje aikido od 6 lat. Jako badacz tańca i badacz CI, eksperymentuje z różnymi możliwościami Kontakt Improwizacji, z których wiele zostało włączonych do praktyki Contakids w ciągu ostatnich czterech lat.Video

Prapoczątki ContaKids.

Sophie & Itay Yatuv
(Contact Improvisation Festival: Ibiza)
filmed by Aaron Brando

Wykład Itaya Yatuva.

Contakids NIE jest formą contact improwizacji dla dzieci ani tańcem

Jak wyglądają zajęcia Contakids.


Artykuł

W tym szaleństwie jest metoda - rozmowa z Anną Wańtuch.

Wyborcza.pl


Audycja

Contakids, czyli wspólne szaleństwo rodzica i dzieska - Wywiad z Anną Wańtuch.

Radio Kraków
Pracownia RR Ślady

Pracownie

Pracownia RR Ślady

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 7-12 lat. Okazjonalnie prowadzone są także warsztaty dla dzieci młodszych wraz z rodzicami. Więcej informacji: 799 098 142

Pracownia RR, czyli Pracownia RUCHU i RYSUNKU powstała w związku z inspiracjami i szkoleniami związanymi z projektem badawczym SEGNI MOSSI. To działanie dwóch włoskich artystów Alessandro Lumare (artysta wizualny) i Simony Lobefaro (choreografka), którzy badają relacje pomiędzy ruchem, tańcem traktowanym w wymiarze zarówno przestrzennym, jak i emocjonalnym, a znakiem graficznym, czy właśnie „śladem”. Jak możemy „zapisać” ruch? Jak możemy go eksplorować? Wchodzić w interakcje?

Dzieci w otoczeniu specjalnie dobranej muzyki eksperymentują z ruchem, rytmem, tempem i środkami wyrazu twórczego (pastele, duże arkusze papieru, materiały, etc.). Często mamy tu do czynienia z rysunkiem kinestetycznym, ale nie tylko. Zajęcia w pracowni to konkretne scenariusze działań, ale także wszystko to, co jeszcze do odkrycia. To, do czego dążymy - to wyzwolenie naturalnej ekspresji twórczej, której przede wszystkim ma towarzyszyć dobra i radosna zabawa twórcza. Zajęcia te to kwintesencja procesu „tworzenia”. Udział w nich sprzyja wzmacnianiu inter- i intrapersonalnej komunikacji, pozwala dzieciom na wyrażenie siebie, wzmacnia koncentrację i wyobraźnię, stymuluje do działania.

Link do strony Segni Mosii

Nasz Krąg Komunikacyjny

Pracownie

Nasz Krąg Komunikacyjny

Nasz Krąg Komunikacyjny – to krąg powstały w duchu koncepcji NVC (Porozumienia bez przemocy) z inicjatywy rodziców współpracujących z Fundacją Punktum Montessori.

Spotkania docelowo będą odbywać się raz w miesiącu. Są one otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających do naszych jednostek edukacyjnych. Stanowią rodzaj rodzicielskiego wsparcia w kręgu tzw. „wioski rodziców”, gdzie wspólnie bez przegranych i wygranych na polu rodzicielstwa możemy zagłębić się w tematykę praktykowania NVC w życiu codziennym.

Mamy nadzieję na wspólne wypracowywanie konkretnych autorskich strategii, dlatego ważna pozostaje dla nas nieprzypadkowość uczestników, ich otwartość i bardzo konkretny cel uczestnictwa. Stawiamy na jakość, nie na ilość. Ważna pozostaje uczciwość uczestnictwa. Dlatego o dołączeniu do spotkań decyduje rozmowa z koordynatorem NKK.

Powrót