O przedszkolu

Przedszkole

O przedszkolu

Przedszkole Punktum Montessori powstało we wrześniu 2019 roku jako naturalna kontynuacja Pracowni Dziecka i Rodzica. Powstanie Przedszkola Punktum Montessori to projekt bez precedensu. Jego istnienie determinowane było i jest oddolną potrzebą społeczną i bardzo silną motywacją osób zakładających je oraz Rodziców.

Punktum rozpoczęło swoją działalność w dość niezwykłym miejscu, w zabytkowym zamku usytuowanym na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3 B.

Obecnie od stycznia 2022 działamy także w wyremontowanych salach na ul. Czarny Chodnik 21 (dojazd od ulicy Michejdy), w odległości ok. 500 metrów od pierwszej siedziby. Prowadzimy trzy grupy przedszkolne.

Rzecz nie polega na tym, by zostawić dziecko samemu sobie, żeby robiło,
co zechce, lecz na tym, aby przygotować mu środowisko, w którym będzie,
mogło swobodnie reagować.
Maria Montessori

Jesteśmy zarejestrowani w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Podstawowym celem, jaki sobie wyznaczamy, jest niesienie pomocy dzieciom w osiągnięciu szeroko rozumianej samodzielności i radzeniu sobie w życiu. Drogą do realizacji tego celu jest idea wychowania i edukacji Marii Montessori przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań współczesnego świata.

Podstawą naszej pracy jest wiara w naturalną chęć uczenia się każdego dziecka oraz w obecność ogromnego potencjału, jaki każde z nich w sobie posiada.

Staramy się, aby poprzez środowisko, które tworzymy, dzieci we własnym tempie odkrywały zarówno swoje możliwości, jak i słabości, aby uczyły się dostrzegać swoją wartość, niepowtarzalność, ale także aby potrafiły widzieć te cechy w innych osobach i umiały je uszanować.

Obserwując dzieci, można mieć pewność, że każde ich odkrycie, niezależnie od obszaru rzeczywistości, jest dla nich samo w sobie źródłem największej satysfakcji i szczęścia. W swych działaniach wychowawczych stawiamy sobie niełatwe czasem zadanie, aby przede wszystkim nie przeszkadzać dziecku w drodze do swoich odkryć i osiągnięć. Wiąże się to między innymi z powstrzymaniem się od komentowania tego, co obserwujemy (w tym także nadmiernego chwalenia), od poprawiania, zmuszania do podejmowania aktywności, do których dziecko nie jest gotowe, z zostawieniem dziecku jak największej przestrzeni do poznawania siebie samego oraz świata, w którym żyje.

Indywidualność każdego dziecka wchodzi w kontakt z rzeczywistością
i podczas tego kontaktu uaktywniają się rozumowanie i intuicja, co prowadzi
nie tylko do świadomości, ale i do odkrycia. Dziecko w swej radości myślenia
i kierowania się intuicją pracuje całkiem samo z entuzjazmem, w skupieniu,
nie bojąc się, że ktoś mu przerwie albo je skrytykuje, ponieważ wie, że jego praca
i jego koncentracja zostaną uszanowane. W ten sposób buduje swoją osobowość.
Maria Montessori, Etapy edukacji

Poza tym wszystkim, co indywidualne i jednostkowe, równie ważna jest sfera społeczna. Dlatego (co uwzględnione jest także w rozkładzie dnia), dajemy dzieciom możliwość zarówno działań całkiem zindywidualizowanych, jak też możliwość współpracy w grupie podczas zajęć zespołowych i swobodnej zabawy.
Dzięki obecności dzieci w różnym wieku (najczęściej trzy roczniki, np. 3, 4, 5 lat) mają szansę zaistnieć realne sytuacje społeczne. Ważnym aspektem grup mieszanych wiekowo pozostaje naturalne przepracowanie sobie przez dzieci różnych ról podczas całościowego ich rozwoju w latach przedszkolnych.

Jako maluszki mogą obserwować starszych kolegów i koleżanki, mogą ich naśladować, niejednokrotnie korzystać z ich pomocy czy nawet „nauki”, jaką im „serwują”. Kiedy młodsze dzieci „wyrastają”, stają się wzorem dla kolejnych młodszych dzieci, mogą odwdzięczyć się tym, co dostały wcześniej. Stają się odpowiedzialniejsze, ćwiczą swoją cierpliwość, czują satysfakcję z faktu, że są potrzebne i ważne dla kogoś.
Takie relacje wzmacniają grupę i indywidualne osobowości. Uczą współpracy i zespołowości oraz tego, że różnimy się między sobą. Montessori to pedagogika daleka od niezdrowej RYWALIZACJI, KAR i NAGRÓD. Pomaga dostrzec, że różnimy się umiejętnościami i mamy prawo do nabywania nowych kompetencji i wiedzy we właściwym dla siebie czasie bez konieczności nieustannego porównywania nas z innymi.

Stawiamy na kulturę wzajemnej życzliwości, równocześnie dajemy dzieciom szansę na przepracowywanie sobie podstawowych sytuacji społecznych, w tym także naturalnie powstających konfliktów, które też są cenne i uczą nas tego, jak je rozwiązywać.

Kolejną sferą, bez której nie byłoby wychowania, jest rodzina. Przyjmując do nas dziecko, czynimy jego najbliższych częścią przedszkolnej społeczności. Zależy nam na rodzinnej, serdecznej atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. W sytuacjach wątpliwości, dylematów, zastrzeżeń, czy pytań liczymy na szczerość i otwarty kontakt. Tak jak w rodzinie, najważniejsza wydaje nam się komunikacja i próba zrozumienia siebie nawzajem. Wszyscy bowiem stoimy po tej samej stronie – po stronie naszych dzieci.

Przedszkole

Dzień w przedszkolu

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 16.30.

7:00-9:00
Czas schodzenia się i powitania

Prosimy, aby dzieci były przyprowadzane do godziny 8.45. Jest to bardzo istotne, gdyż od godziny 9.00 rozpoczynamy najważniejszy punkt dnia, czyli pracę własną. Czas schodzenia się to czas spokojnych powitań i porannego chillout-u, dla tych, którzy jeszcze tego potrzebują. To czas rozmowy lub milczenia, czas na własne swobodne działania dziecka lub wspólne poranne aktywności. Zachęcamy do przychodzenia na tyle wcześnie, aby dziecko na spokojnie i samodzielnie mogło się przebrać w szatni, pożegnać rodzica, przywitać z nauczycielami oraz kolegami i w dobrym nastroju przystąpić do swojej pracy.

9:00-12:00
Czas pracy własnej

Dzieci korzystają z materiału podzielonego na obszary rozwojowe. Samodzielnie wybierają pomoce w zależności od swoich zainteresowań i możliwości w danym dniu. Mają też możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy. Wychowawcy prezentują daną pomoc, jeśli dziecko sięga po nią po raz pierwszy, pomagają, gdy dziecko sygnalizuje taką potrzebę, pokazują kolejne stopnie trudności, a także wnikliwie obserwują. Praca własna przebiega w atmosferze skupienia i koncentracji. Materiał montessoriański oraz inne pomoce zapewniane przez nasze przedszkole są dostosowane do każdego obszaru rozwoju dzieci w różnym wieku. Nauczyciele pomagają dzieciom w planowaniu pracy własnej tak, aby wszystkie obszary rozwoju były regularnie wspierane, dostosowują też organizację dnia i poszczególnych form aktywności do potrzeb i możliwości swoich podopiecznych danego konkretnego dnia! W tym też czasie spożywają śniadanie i drugie śniadanie. W przedszkolu mogą odbywają się również półgodzinne zajęcia dodatkowe w trakcie pracy własnej prowadzone przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Priorytetem jednak pozostaje dla nas swobodna praca dzieci z montessoriańskim materiałem.

11:45-12:00
Spotkanie na elipsie, krąg wdzięczności

Program wczesnej edukacji Montessori opiera się przede wszystkim na opracowanym przez Marię i jego syna materiale sensorycznym, matematycznym i językowym oraz na edukacji kosmicznej (materiał geograficzny, zoologiczny, botaniczny, historyczny, kulturowy). Wspólnie z dziećmi nowe pomoce i tematy wprowadzamy na wspólnych elipsach, czyli spotkaniach w kręgu. Kręgi to także czas na refleksję nad tym, co się wydarza każdego dnia, czas podziękowań lub wyciszenia, czas rozmowy o naszych uczuciach, czasem czas, aby przypomnieć sobie zasady organizujące naszą przestrzeń.

12:00-13:00
Aktywności outdoorowe
(ogródek, Wzgórze zamkowe, spacery)

Na zewnątrz wychodzimy tyle, ile się da. Nie straszne nam błoto i deszcz. Zatrzymują nas tylko naprawdę złe warunki pogodowe i smog. Przedszkole ma do dyspozycji mały ogródek z piaskownicą i kuchnią błotną przy budynku Zamku oraz ogródek przy budynku na ul. Czarny Chodnik. Ale bez ograniczeń korzystamy z całego Wzgórza Zamkowego. Odwiedzamy także okoliczne place zabaw. Chodzimy na miejskie spacery. Bardzo ważny pozostaje dla nas kontakt z naturą i przyrodą. Wiosną i latem staramy się prowadzić warzywno-kwiatowe rabatki.

13:00-13:30
Obiad i higiena po obiedzie

Obiad spożywamy wspólnie po powrocie z ogródka/spaceru. Dzieci same przygotowują sobie zastawę (sztućce, talerze) oraz starają się same siebie „obsługiwać” (same nakładają sobie zupę oraz drugie danie, same nalewają sobie wodę/kompot). Jest to dla nich ważna praktyka ściśle połączona z tym, co Montessori proponuje w ramach tzw. „życia codziennego”. Takie postępowanie pozwala także dziecku na większe odkrycie samodzielności i samostanowienia o sobie, co jest zgodne z naszym psychologicznym profilem przedszkola (wychowanie w szacunku do indywidualności i jednostkowości). W ramach poszerzenia przestrzeni funkcjonowania przedszkola, opracowaliśmy wraz z dietetykiem własny plan żywieniowy, w którym ważna pozostaje dla nas strategia zdrowego i zbilansowanego żywienia. W przyszłości, w ramach poszerzenia przestrzeni funkcjonowania przedszkola, planujemy opracować z dietetykiem własny plan żywieniowy (śniadania, drugie śniadania, obiady, podwieczorki). Docelowo bardzo ważna pozostaje dla nas strategia zdrowego i zbilansowanego żywienia.

13:30-14:00
Odpoczynek po obiedzie

Czas relaksu to czas, w którym staramy się wspólnie zrelaksować nasze ciała oraz wyciszyć emocje i dynamikę grupy. To czas wspólnego głośnego czytania, słuchania opowiadań i muzyki relaksacyjnej, czas ćwiczeń relaksujących (w tym ćwiczeń z „Uważności Żabki”). Dzieci w tym czasie korzystają z poduszek do siedzenia lub mat do leżenia. W razie potrzeby dzieci, które czują że chcą kładą się w ubrankach, zdejmują jedynie kapcie i mniej wygodne części garderoby według własnych potrzeb. Jeśli zdarza się, że w grupie danego dnia są dzieci, które po obiedzie mniej potrzebują stanu odpoczynku – mają one prawo do kontynuowania samodzielnej pracy z materiałem montessoriańskim pod warunkiem uszanowanie potrzeby wyciszenia reszty grupy. Nic na siłę. Nie ma u nas przymusowego „leżakowania”.

14:00-16:00
Podwieczorek, druga praca własna, czas swobodnej zabawy

Popołudniu dajemy sobie szansę na zaobserwowanie naszych bieżących, codziennie innych potrzeb. Czasami bywamy bardziej zmęczeni, czasami bardziej dynamiczni, czasami uśmiecha się do nas zza okna piękna pogoda, która tylko woła o to, by dalej wrócić na świeże powietrze, czasami pada cały dzień i staramy się działać fizycznie czy tanecznie na sali. Generalnie po relaksie dzieci same sterują sobie momentem kiedy mają ochotę spożyć podwieczorek. Często z własnej woli rozpoczynają tzw. drugą PRACĘ WŁASNĄ!, w której im nie przeszkadzamy. To także czas na dodatkowe aktywności plastyczne i techniczne oraz zabawy we wspólnym gronie (gry, planszówki).

14:00-16:30
Czas odbierania dziecka z przedszkola

Dzieci można odbierać o dowolnej porze, z uwzględnieniem rozkładu zajęć i posiłków. Rodzice mogą upoważnić do odbierania dziecka inne osoby poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub podanie danych tych osób w formularzu zgłoszeniowym. Osoby odbierające oczekują na dziecko w szatni. Przy odbieraniu (jeśli dzieje się to w czasie swobodnej zabawy) można od czasu do czasu wejść do sali zajęć, często dzieci lubią się pochwalić czymś, czego dokonały, pokazać pracę itp. Nauczyciel może przekazać krótką i konkretną informację, jeśli zdarzyło się coś, co wymaga takiego powiadomienia (np. informacja o drobnym urazie podczas dnia, albo istotnym sukcesie lub konflikcie). Od momentu przywitania się rodzica/opiekuna z dzieckiem, to on przejmuje nad nim całkowitą odpowiedzialność.

O godzinie 16:30 przedszkole zostaje zamknięte.

Przedszkole

Praca własna

W montessoriańskich przedszkolach i szkołach posługujemy się terminem PRACA WŁASNA dziecka. Często zdarza się, że dla osób niezapoznanych z metodą Montessori hasło PRACA brzmi w przypadku dzieci, szczególnie przedszkolnych, co najmniej dziwnie i nieadekwatnie.
Tymczasem, dla rozwiania wszelkich wątpliwości: chodzi o to, by praca ta była przyjemnością, czy zabawą rozwijającą w odróżnieniu od aktywności związanych stricte z swobodną zabawą, jaka swoją drogą też oczywiście ma miejsce w naszym przedszkolu (czas na nią najczęściej bywa podczas wyjścia na zewnątrz).
Chodzi także o to, by nie bać się tego określenia i podkreślać szacunek i rangę tego, co dzieci codziennie robią, tworzą, odkrywają. To jest ich realna, wielka i ważna praca.
Doceniajmy to!

Dziecko jest jedynym przewodnikiem, dzięki któremu możemy się
dowiedzieć, czym powinna być edukacja.
Maria Montessori, Edukacja i pokój.

Praca własna to najważniejszy czas w naszym przedszkolu. Trwa około 3 godzin i może (a w przypadku szkoły powinna) odbywać się dwa razy dziennie – przed południem i popołudniu.

Ważne w pracy tej jest specjalnie przygotowane otoczenie dziecka oraz pomoce Montessori. Jeszcze ważniejsze pozostają zdefiniowane i rozpoznane przez samą Marię Montessori tzw. FAZY WRAŻLIWE dziecka, czyli rodzaj szczególnego wyczulenia dziecka na dany obszar poznawania świata (np. faza wrażliwa na porządek, na segregowanie, na język, itd.) oraz jego spontaniczna ZDOLNOŚĆ DO KONCENTRACJI w tym kierunku, którą pedagożka nazwała POLARYZACJĄ UWAGI.

W naszych szkołach, stanowiących odpowiednio dostosowane otoczenie, dzieci same powtarzają zdanie będące wyrazem wewnętrznej potrzeby: „Pomóż mi robić to samemu.” Jak wymowne jest to zdanie oparte na paradoksie! Dorosły ma pomagać dziecku, aby mogło ono działać i realizować swą pracę na świecie.
Maria Montessori, Sekret dzieciństwa

Dziecko podczas pracy własnej swobodnie wybiera to, z czym chce działać i gdzie chce to robić. Ma też prawo do niedziałania (choć zdarza się to stosunkowo rzadko) pod warunkiem uszanowania pracy innych. W każdej chwili ma prawo odpocząć. Ważnym pozostaje uświadomienie sobie, jak wolność dziecka i człowieka postrzegała sama Maria Montessori.

Wolność dziecka nie jest jednoznaczna z nieograniczonym niczym swobodnym rozprężeniem, ale ściśle powiązana została z dyscypliną, czy może raczej z wewnętrznym poczuciem dyscypliny i odpowiedzialności za to, co robimy. Nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej Osoby. Montessori to przede wszystkim ogromny szacunek do drugiego człowieka budowany w oparciu o rozwój szacunku do samego siebie. W przypadku dziecka oczywiście to dorośli kształtują to poczucie i pomagają dziecku zrozumieć panujące w społeczności reguły. Wrażliwości na potrzeby innych i granice uczy dzieci także sam materiał Montessori w sali najczęściej występujący w ilości jednego zestawu.

Musimy pomóc dziecku pozbyć się jego wad, nie pozwalając mu
dostrzec jego słabości.
Maria Montessori, Dziecko w rodzinie.

Praca własna poprzez przygotowywane na bieżąco przez nauczyciela otoczenie powinna dać dziecku szansę na przejście ze stanu rozproszenia w stan naturalnej koncentracji czy tzw. Znormalizowania. Koncentracja ta, czy właśnie polaryzacja uwagi, może danego dnia zdarzyć się w różnej intensywności u różnych dzieci. Za każdym razem jednak powinna przede wszystkim być dla dziecka rodzajem ogromnej satysfakcji wewnętrznej, w której dorosły nie powinien przeszkadzać, tylko obserwować. W pracy własnej ważne pozostają także błędy dziecka i pozwolenie mu na własną autokorektę. Tutaj nie ma pośpiechu, dajemy sobie CZAS! Czas na płynny i harmonijny rozwój zgodnie z potrzebami dzieci.

Kluczem do pedagogiki jest oczywiście umiejętność
rozpoznania cennych momentów koncentracji, aby wykorzystać
je do nauki.
Maria Montessori, Dziecko w rodzinie.

Przedszkole

Nauczyciel Montessori

Aby wykształcił się nowy rodzaj pedagogów, muszą się oni nauczyć
milczenia zamiast słów, obserwacji zamiast nauczania, pokory zamiast
pełnej pychy i ambicji dumy, która chce się wydawać nieomylna.
Maria Montessori, Pedagogika naukowa

Maria Montessori pojmowała nauczyciela nie jako osobę przekazującą wiedzę, nie jako encyklopedię i strażnika wiedzy naszych dzieci, ale jako przewodnika w drodze do autonomii naszych dzieci. Jako kogoś, kto idzie z dzieckiem w jego drodze rozwoju. Nauczyciel nie może, ani nie powinien podporządkowywać sobie swoich uczniów. Wręcz przeciwnie, celem nauczyciela jest, aby jego uczniowie coraz mniej go potrzebowali i nie byli od niego zależni tak jak na początku.

Nie wystarczy bowiem przygotować dla dziecka przedmioty
o odpowiednich kształtach i wymiarach. Należy przygotować dorosłego,
aby potrafił pomagać dziecku.
Maria Montessori, Sekret dzieciństwa

Nauczyciel Montessori ma prawo nie wiedzieć i się dowiedzieć. Nauczyciel Montessori musi jednak także inspirować. Dla Marii Montessori edukacja była procesem integralnym. Zamiast kształcić tylko intelekt, trzeba rozwijać integralną jednostkę. Dlatego nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy. To etyczny akt wywodzący się z szacunku i miłości. Samodzielna edukacja – to zdaniem Montessori fundamentalne prawo człowieka. Czyli jeszcze raz, powtarzając: „Dziecko nie może być uformowane przez nikogo innego, jak tylko przez siebie. Przez swoją pracę.”

Nauczyciel Montessori to uważny obserwator. OBSERWACJA w pedagogice Montessori to zresztą klucz do jej stosowania. Dajemy sobie tutaj czas, kształtujemy miejsce naszych spotkań w przedszkolu czy szkole jako przestrzeń, w której możemy obserwować dzieci i podążać w sposób realny za nimi i ich potrzebami i ich rozwojem.

Zawsze traktujcie dziecko z największą uprzejmością
i ofiarujcie mu to, co macie najlepszego.
Maria Montessori

Nauczyciel Montessori ma w sobie dużo pokory. To partner dziecka. To także ktoś, kto powinien znajdować się w nieustannym rozwoju. Ktoś cechujący się precyzją ruchów i spokojem (szczególnie w przypadku bardzo małych dzieci wrażliwych na takie nastawienie).

Nauczyciel Montessori to także rzemieślnik tworzący swój warsztat pracy z dnia na dzień, dbający o otoczenie swojej klasy i pomoce.

Musimy sami się kształcić, jeśli chcemy kształcić innych.
Maria Montessori. Odkrycie dziecka
Otoczenie

Przedszkole

Otoczenie

Otoczenie dziecka w pedagogice Marii Montessori traktowane jest podmiotowo. To miejsce aktywne i żywe. Ma ogromne znaczenie. Można je rozumieć szeroko – chodzi przede wszystkim o salę i pomoce Montessori oraz pomoce poszerzające, ale otoczenie – to także znajdujące się w Sali rośliny, zwierzęta, to także nasza przestrzeń na zewnątrz. Wszystko to, co aktywnie kształtuje działania dzieci i co podlega trosce nauczyli, którzy czujnie zmieniają i dopasowują otoczenie do bieżących potrzeb grupy. Przestrzeń stanowi przedłużenie nauczyciela, a w realiach szkolnych otoczenie i materiał ma stanowić rodzaj „aktywnego nauczyciela-przewodnika-podręcznika”.

Wszystko, co znajduje się na sali ma być dostrojone do potrzeb dzieci i ich rozwoju i ma zaciekawiać, fokusować uwagę dzieci. Z drugiej strony nie powinno być tu rzeczy i przedmiotów zbędnych czy przeszkadzających.

Sala montessoriańska w przedszkolu podzielona jest na kilka stref: życie codzienne, sensoryka, matematyka, język, wiedza kosmiczna (kultura, historia, botanika, zoologia). Ważnym miejscem pozostaje kącik do czytania i relaksu oraz tzw. „stolik pokoju”, gdzie dzieci uczą się rozwiązywać w sposób mediacyjny konflikty.

Na Sali odnajdziemy tradycyjne pomoce rozwojowe, jakimi posługiwała się Maria Montessori wraz ze swoimi współpracownikami, jak i pomoce inspirowane metodą, których w dzisiejszych czasach jest naprawdę dużo. Te ostatnie jednak powinny być starannie dobrane i sprawdzone, tak by realnie wpisywały się w pedagogikę Montessori. Dużo materiałów nauczyciele przygotowują dla dzieci sami, uatrakcyjniając je i dopasowując do konkretnych dzieci. To ważna cecha nauczyciela Montessori.

Materiał rozwojowy powinien być dostępny dla dzieci, tak by same mogły brać z półek to, co chcą. Regały ustawione zatem powinny być tak by usprawnić, a nie przeszkadzać życiu przedszkolnemu. Korzystanie z pomocy wiąże się z konkretnymi, zazwyczaj szybko przyswajanymi przez dzieci regułami:

 • każda pomoc najczęściej jest w jednym egzemplarzu (co uczy cierpliwości i czekania na swoją kolej)
 • każda pomoc ma swoje konkretne miejsce na regale i w Sali (tak, aby każdy mógł ją łatwo znaleźć, a przy tym dostrzegał znaczenie wspólnego dbania o otoczenie – dzieci, korzystając z pomocy, kształtują poczucie odpowiedzialności za siebie i otoczenie)
 • każde dziecko może pracować z daną pomocą tak długo, jak chce, pod warunkiem, że traktuje ją z szacunkiem i nie niszczy
 • dziecko może pracować samo, nie jest zmuszane do tego, aby dzielić się pomocą, ale jeżeli ma ochotę i pomoc to umożliwia - może pracować też z kimś

Pomoce Montessori charakteryzują się konkretną stylistyką (drewno, prostota, umiar, konkret, specjalnie dobrane kolory). Podobnie sprawa powinna wyglądać z wszelkimi dodatkowymi pomocami, jakie pojawiają się na Sali. Nie znajdziecie u nas plastikowych zabawek ani zabawek animacyjnych. Jest to działanie celowe.

Równie ważna z pomocami jest sama estetyka miejsca – kolor ścian, meble, obrazy, oświetlenie… To wszystko powinno dopełniać się. Pod tym względem sala montessoriańska znacznie różni się od tradycyjnych sal przedszkolnych. Maria Montessori tworzyła „domy dziecięce” i to właśnie za stylistyką ciepłego i przystępnego „domu” powinni podążać twórcy sal montessoriańskich oczywiście z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Przedszkole

Kontakt z przyrodą

W rzeczy samej dziecko potrzebuje żyć zgodnie z naturą,
a nie tylko poznawać przyrodę. Najważniejszy fakt polega właśnie
na możliwym uwolnieniu dziecka ze związków, które je izolują w sztucznym
życiu stworzonym przez współżycie społeczne.
Maria Montessori, Odkrycie Dziecka

Maria Montessori już w pierwszych domach dziecięcych dostrzegła ogromną moc, jaką ma na dziecko kontakt z przyrodą. Dzieci aktywnie pielęgnowały rośliny w ogródkach. Działanie takie z pewnością skutkowało większym szacunkiem dla przyrody i uczyło dzieci konkretnych umiejętności.

Maria Montessori uważała, że przyrody najlepiej uczyć się w realnym jej otoczeniu. Jak aktualny to sposób myślenia! A mimo to ciągle tak rzadko praktykowany. Cała wiedza o kosmosie, wychowanie kosmiczne Montessori zaświadcza o tym, iż kontakt dziecka z przyrodą powinien być stały, regularny i intensywny. Dlatego, kiedy rozmawiamy o drzewach, o ich budowie, wychodzimy by drzew dotknąć. Gdy rozmawiamy o rozwoju roślin, sadzimy i obserwujemy własne rośliny itd. To ważne, by w ten sposób działać już od najmłodszych lat. Tak samo ze światem zwierzęcym, do którego przynależymy.

Kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą,
wtedy nagle wychodzi z nich cała ich siła.
Maria Montessori, Odkrycie dziecka

W edukacji Montessori dzieci bardzo wcześnie mają szansę zapoznać się z różnorodnością tego świata poprzez materiał rozwojowy, jaki trafia na regały (np. zwierzęta świata, gromady). Zdarzają się placówki, które na Sali mają swoje zwierzęta. My póki co mamy patyczaki i ślimaka. To ważne – uczenie empatii na świat wokół nas, na naturę. Szczególnie istotne pozostaje to zagadnienie w dobie kryzysu klimatycznego i przyszłościowej walki o ten świat. Ważnym elementem edukacji montessoriańskiej pozostaje nauka o ekosystemach i biomach, czy to co nie zawsze poprawnie nazywamy ekologią.

Mamy też nasz mały ogródek, w którym poza kuchnią błotną, staramy się pielęgnować i prowadzić rabatki wiosenno-letnie. Dzieci nasze nie boją się kontaktu z ziemią. Zresztą, choć nie jesteśmy „leśnym przedszkolem”, idee takich są nam bliskie  i z pewnością gdyby tylko las był bliżej nas – korzystalibyśmy z niego!

Na zewnątrz wychodzimy regularnie. Zatrzymuje nas tylko smog i naprawdę trudne warunki pogodowe. Rodzice są przyzwyczajeni do tego, że dziecko ma prawo w ogródku się pobrudzić… szczególnie jeśli grzebie w błocie. Ale przecież jaka przednia to zabawa.

Jak dla rozwoju fizycznego niezbędne jest umożliwienie dziecku kontaktu
z życiodajnymi siłami natury, tak też dla jego rozwoju psychicznego
potrzebny jest kontakt duszy ze wszelkim stworzeniem.
W ten sposób może ono gromadzić skarb bezpośrednio poprzez badanie
sił natury. Metoda na osiągnięcie tego celu wymaga, aby pozwolić dziecku
na wykonywanie prac ogrodniczych i gospodarczych, na przykład poprzez
opiekę nad roślinami lub zwierzętami oraz przez inteligentne badanie
i kontemplację natury.
Maria Montessori, Odkrycie dziecka

Przedszkole

Kadra

Anna Hoffmann-Bala

Anna Hoffmann-Bala

Dyrektor przedszkola, nauczyciel

 • Ukończyła Pedagogikę Międzykulturową i Edukację Dorosłych
 • Pedagogikę Przedszkolną na Uniwersytecie Warszawskim
 • Kurs Przedszkolny Montessori w Polskim Instytucie Montessori
 • Oligofrenopedagogikę
 • Zarządzanie Oświatą
 • Logopedię

Poza Montessori to właśnie logopedia zwłaszcza najmniejszych dzieciaków jest jej wielką fascynacją. Swoje montessoriańskie doświadczenie zdobywała m.in. w pracy w warszawskim Niepublicznym Przedszkolu Montessori "Artystyczny Kącik”. W pełni zakochana w pedagogice Montessori, ciągle zgłębiająca metodę, szukająca nowych rozwiązań. Nieustannie się szkoląca. Zainteresowana tematami ważnymi w kontekście wychowania, edukacji i psychologii. W szczególności ważne pozostają dla niej wychowanie w nurcie „rodzicielstwa bliskości” oraz bezprzemocowe formy komunikacji związane z koncepcją NVC i metody samoregulacji w nurcie „Self-Reg”.
Prywatnie szczęśliwa mama. Dumna współzałożycielka najcudowniejszego miejsca na świecie Niepublicznego Przedszkola Punktum Montessori, w którym realizuje się jako nauczyciel Montessori i nieoceniony dla zespołu uważny obserwator naszych przedszkolnych dzieci.

Monika Serafin

Monika Serafin

Wicedyrektor przedszkola, nauczyciel.

 • Ukończyła filologię polską, teatrologię i kulturoznawstwo międzynarodowe
 • Absolwentka Studium Pedagogicznego UJ przy Instytucie Sztuk Audiowizualnych oraz podyplomowych studiów Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim i Grafika komputerowa na PWSB w Warszawie
 • Kursantka wczesnoszkolnego programu w Polskim Instytucie Montessori.

W latach 2000-2012 należała do Teatru CST i była członkiem Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz”, z którym zrealizowała szereg działań projektowych adresowanych także do dzieci.
Od 2011 roku związana z Fundacją im. Zofii Kossak i Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich, gdzie m.in. stworzyła dla dzieci i młodzieży ofertę „Edu-Art.” W roku 2019 wspólnie z Anną Hoffmann-Balą stworzyły Fundację Punktum Montessori. Tu łączy swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe, marzenia i pracę społeczno-edukacyjną.
Poza nieustannym kształceniem samej siebie w pedagogice Montessori, ważnym zagadnieniem dla niej pozostaje „wychowanie przez sztukę”. Jest nauczycielem Contakids, praktykantem działań Segni Mossi.
Ważnym aspektem w pracy pedagogicznej pozostają dla niej poszukiwania nowych sposobów komunikacji międzyludzkiej, w tym komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy.
Prywatnie z ducha i ciała podróżnik, od dziecka oczarowana górami i dreptaniem po nich. Gdyby miała więcej czasu – więcej by czytała, pisała, zagłębiałaby się w geopoetykę i być może malowała. Jeszcze bardziej prywatnie mama trzech córek. Zaufała Montessori i nie żałuje.

Katarzyna Wenglorz

Katarzyna Wenglorz

Nauczycielka, Logopeda

 • Nauczycielka, logopeda i absolwentka iberystyki w jednym, zakochana w edukacji Montessori od pierwszego wejrzenia.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk i pracy w przedszkolach w Cieszynie, Bielsku oraz Krakowie. Ważny jest dla niej stały rozwój osobisty - zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, który realizuje m.in. przez udział w licznych szkoleniach.
Jest szczęśliwa, kiedy może pobyć z ludźmi – i z małymi i z dużymi, ale nie odmówi też popołudniu spędzonemu z książką na kanapie. Napędzana kawą i dobrym jedzeniem. Latem można ją spotkać na spacerze, a zimą na nartach. Wierzy, że szklanka jest w połowie pełna i cieszy się życiem celebrując drobne radości.

Katarzyna Kozieł

Katarzyna Kozieł

Asystent Montessori

Kasia to kobieta o niespożytej energii, ceniąca sobie ponad wszystko rodzinę.
Od zawsze największą satysfakcję sprawiała jej praca z dziećmi.
W przedszkolu Montessori najbardziej ceni sobie indywidualne podejście do dzieci oraz rozwijanie ich kreatywności i samodzielności. Będąc na Sali z dziećmi pełni niejednokrotnie rolę asystenta nauczyciela Montessori. Ma także dryg do roślin, o które dba w naszej Sali. Dzieci lubią ją za jej spokój i otwartość.
Prywatnie mama trójki dzieci i babcia trójki wnucząt, z którymi spędza każdą wolną chwilę, zawsze uśmiechnięta i gotowa do działania.

Izabela Janoszek

Nauczyciel

Anna Mojżyszek

Asystent Montessori

Marlena Śleziak- Kapuścik

Nauczyciel

Daria Czauderna

Asystent Montessori

Marzena Balcerek

Barbara Cienciala

Nauczyciel

Danusia Szczepańska

Pomoc kucharza

Lucyna Citko

Osoba cudownie dbająca o porządek na naszych salach i w naszych przestrzeniach.

Przedszkole

Posiłki

W naszym przedszkolu przewidziane są cztery rodzaje posiłków:
śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Śniadanie
Podawane jest między godziną 9:00 a 10.30 przy specjalnym stoliku, do którego siadają dzieci wtedy, kiedy poczują taką potrzebę. Nauczyciele zapraszają dzieci do śniadania, ale bez przymusu. Porcje nie są wydzielane. Dzieci samodzielnie nalewają sobie wodę/ herbatę/kawę zbożową. Same nakładają sobie jedzenie i mogą usiąść do posiłku więcej niż jeden raz. Przed jedzeniem myją ręce, biorą z aneksu na sali podkładkę i talerz. Po zjedzeniu zachęcamy dzieci, aby myły po sobie swój talerz i szklankę.
Drugie śniadanie
Podawane jest między godziną 10.00 a 12.00. Najczęściej są to owoce i warzywa, które dzieci same sobie przygotowują – obierają i kroją.
Obiad
Jest spożywany wspólnie najczęściej po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu około godziny 13.00-13.30. Dzieci przygotowują się do obiadu – myją ręce, same nakrywają do stołu (biorą talerze, sztućce). Dzieci młodsze mają do dyspozycji mniejsze sztućce, dzieci starsze posługują się sztućcami dla dorosłych. Dzieci samodzielnie nalewają sobie zupę z wazy. Drugie danie podawane jest w formie „szwedzkiego stołu”. Na każdym stole pojawiają się talerze z osobnymi składnikami drugiego dania. Dzieci same nakładają sobie na swój własny talerz. To ważne, uczymy bowiem w ten sposób oceniać dzieci jak bardzo są głodne i jak nałożyć sobie tyle ile potrzebują. Staramy się nie marnować jedzenia. Dzieci jednak w żadnym wypadku nie są do jedzenia przymuszane! Staramy się spożywać obiad w spokoju, mimo wszystko jest to jednak także czas wspólnotowej rozmowy  Po skończonym posiłku dzieci odnoszą naczynia, opłukują je, potem czyszczą stoły, zamiatają podłogę.
Podwieczorek
Organizowany jest w podobnej formie jak śniadanie i podawany jest około godz. 14.30-15.00.

Przedszkole dysponuje własną, autorską kuchnią zgodną z normami żywieniowymi.
Przygotowujemy posiłki – diety.

Napoje do posiłków: herbata rooibos, herbata ziołowa (dzika róża miodunka), woda, kawa zbożowa z mlekiem krowim lub napojem roślinnym, do obiadów: kompoty z małą ilością cukru lub bez cukru.

Charakterystyka jadłospisu

W naszej kuchni stawiamy na realną pożywność posiłków. Niezmiernie istotna pozostaje dla nas wartość energetyczna, odżywcza i psychologiczna tego, co zaproponujemy dzieciom. Jadłospis został opracowany przez profesjonalnego dietetyka, a równocześnie jedną z naszych mam, osobę z wieloma fantastycznymi pomysłami na żywienie.

Docelowo kuchnia nasza pozostaje prosta, ale przede wszystkim zdrowa i smaczna.

Dużo u nas różnych kasz. Stawiamy także na owoce i warzywa oraz sezonowość. Śniadania i drugie śniadania dzieci przygotowują sobie częściowo same. Same także sterują sobie czasem, kiedy chcą je spożyć. Obiad celebrujemy wspólnie, dzieci jednak same obsługują siebie, przykładowo – decydują o ilości nalewanej zupy. Nie przymuszamy do jedzenia! Staramy się także modelować wśród dzieci sprzątanie po sobie po posiłkach. Obiad pozostaje dwudaniowy (zupa + drugie danie). Czasem zupę może zastąpić inny rodzaj posiłku. Podwieczorek nie zawsze musi być słodki, choć czasem słodki bywa :)

Na śniadanie pojawia się u nas m.in. chleb z piekarni „Croma” wypiekającej domowe, wieloziarniste chleby na zakwasie. Są to chleby zwykłe wieloziarniste, ale także z dodatkami: żurawiną, śliwką, dynią, czarnuszką, chia, pokrzywą, czosnkiem niedźwiedzim oraz kminkiem.

Cena za posiłek regularny
12 zł (Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany cen półproduktów).
Cena posiłku za dietę – do ustalenia.

Przykładowy jadłospis

Poniedziałek
Śniadanie
kasza jaglana na wodzie z jabłkiem, rodzynkami, daktylami i cynamonem podana z masłem 6 (wege-oliwa) kawa zbożowa z napojem roślinnym owsianym1 lub hernata roiboss
II śniadanie
jabłka, banany, surowe marchewki, burak
Zupa
rosół warzywny 8 z makaronem ryżowym i natką pietruszki
Drugie danie
pieczone kotleciki z piersi z kurczaka1 z brokułem, ryż brązowy i sałata lodowa ze śmietaną6
Podwieczorek
chleb pełnoziarnisty croma1 z masłem6 i powidłami śliwkowymi bez cukru, herbata owocowa
Wtorek
Śniadanie
chleb pełnoziarnisty1 z masłem6 z serem żółtym6, ogórkiem zielonym, buraczkiem pieczonym i ogórkiem kiszonym i gomasio, kawa zbożowa z mlekiem owsianym1 lub herbata rumiankowa
II śniadanie
Jabłka, gruszka
Zupa
barszcz kiszony z ziemniakami
Drugie danie
placki ziemniaczane2, 6 ze śmietaną 6 kompot z wiśni
Podwieczorek
zapiekane jabłka z rodzynkami i pestkami dyni i olejem kokosowym, herbata rooibos
Środa
Śniadanie
Napój owsiany (wyrób własny)1 z płatkami kukurydzianymi, płatkami migdałowymi7, rodzynkami, kawa zbożowa z napojem roślinnym owsianym1 lub herbata roiboos
II śniadanie
jabłka, mandarynki, surowe marchewki, burak
Zupa
zupa słonecznikowa (dyniowa) z grzankami czosnkowymi
Drugie danie
naleśniki2,6,1 z twarogiem6 lub musem jabłkowym posypane kakao, kompot z gruszek
Podwieczorek
szaszłyki warzywno-owocowe z sosem tahini10 (papryka czerwona, ogórek zielony, pomidory koktajlowe, seler naciowy3, jabłko, gruszka), herbata owocowa
Czwartek
Śniadanie
kasza gryczana z jogurtem naturalnym6, musem jabłkowym i cynamonem cejlońskim, rodzynkami i słonecznikiem, kawa zbożowa z napojem roślinnym owsianym1 lub herbata roiboos
II śniadanie
jabłka, papryki różnokolorowe, surowe marchewki
Zupa
zupa ogórkowa z ziemniakami i koperkiem
Drugie danie
spagetti z makaronem razowyym1 (bgl: makaron kukurydziany) ze szpinakiem i cukinią z tartym serem żółtym6 (wege/ beznabiałowi - ser bezmleczny), kompot z wiśni
Podwieczorek
koktajl zielony
Piątek
Śniadanie
Napój owsiany (wyrób własny) z płatkami kukurydzianymi, płatkami migdałowymi, rodzynkami, kawa zbożowa z napojem roślinnym owsianym lub herbata roiboos.
II śniadanie
ryba panierowana3 (wege - kotlety z fasoli czerwonej) z ziemniakami i sałatką z kapusty kiszonej (kapusta kuszona, marchew, jabłko, oliwa z oliwek), kompot z jabłek
Podwieczorek
chleb pełnoziarnisy1 z masłem6 z dżemem wieloowocowym bez cukru, lemoniada cytrynowa

Napoje do posiłków: herbata roiboos, herbata ziołowa (dzika róża, miodunka, rumianek), woda niegazowana, kawa zbożowa z napojem roślinnym - wyrób własny, lemoniady. Do obiadów: kompoty owocowe z małą ilością cukru lub bez.

Alergeny występujące w posiłkach zostały zaznaczone cyframi 1 - 14

1. Zboża zawierające gluten, tj.: pszenicę, jęczmień, owies, żyto, orkisz, samopsza, płaskurka, kamut (odmiana starej pszenicy durum, pszenica orientalna) a także produkty pochodne. 2. Jaja oraz produkty przygotowane na ich bazie. 3. Ryby oraz produkty przygotowane na ich bazie. 4. Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie. 5. Ziarno sojowe oraz produkty przygotowane na jego bazie. 6. Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą). 7. Orzechy z drzew orzechowych, tj. migdały, orzechy: laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, pistacjowe, makadamia oraz produkty przygotowane na ich bazie. 8. Seler oraz produkty przygotowane na jego bazie. 9. Gorczycę oraz produkty przygotowane na jej bazie. 10. Ziarno sezamowe oraz produkty przygotowane na jego bazie. 11. Dwutlenek siarki oraz siarczyny w stężeniach wyższych niż 10mg/l lub kg. 12. Skorupiaki i produkty pochodne. 13. Łubin i produkty pochodne. 14. Mięczaki i produkty pochodne.

Zapraszamy do kontaktu

Przedszkole

Zapraszamy do kontaktu

Zależy nam na współpracy z rodzicami. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, sugestii czy pytań dobrze jest wyjaśniać je na bieżąco, najlepiej umawiając się na rozmowę z dyrektorem lub wychowawcą. Można też skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Wszelkie informacje o ważnych wydarzeniach przedszkolnych, planowanych wycieczkach, warsztatach czy innych atrakcjach są wywieszane na tablicy ogłoszeń w szatni oraz przesyłane drogą mailową do każdej rodziny.

Działamy także, jako przedszkole montessoriańskie,z dedykowanej takim jednostkom - platformy usprawniającej komunikację między nami a Wami - MonteStory.

Dane kontaktowe

siedziba przedszkola
ul. Czarny Chodnik 21
43-400 Cieszyn
oddział
ul. Zamkowa 3 B
43-400 Cieszyn

Jeśli istnieje potrzeba dłuższej rozmowy z wychowawcą lub dyrektorem, prosimy umawiać się indywidualnie na osobiste spotkanie. Spotkania z rodzicami najczęściej mają formę indywidualnej rozmowy.

Zebrania ogólne

Przedszkole

Zebrania ogólne

Zebrania ogólne organizowane są dwa razy w roku (styczeń, czerwiec), w przypadku konieczności spotkania w takiej formie mogą odbyć się częściej. Informacje o zebraniach są podawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Preferujemy kontakt osobisty, ponieważ każdą rodzinę i każde dziecko chcemy traktować w sposób indywidualny. Ważne jest dla nas zdanie i odczucie konkretnego rodzica w odniesieniu do swojego dziecka. Takie rozmowy są najbardziej konstruktywną formą współpracy.

Przedszkole

Zapisy i opłaty

W miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu, nabór prowadzimy w sposób ciągły.

Proces rekrutacji to wzajemne poznanie Waszych i naszych oczekiwań. Ze względu na stosowaną w naszych jednostkach praktykę montessoriańską, o zapisach do nas nie decyduje tzw. „kolejność zgłoszenia”. Stawiamy na rozmowę, która ma pomóc Rodzinie poznać nasze założenia oraz metodę Montessori, a nam ma docelowo pomóc poznać dziecko i jego rodziców. Podczas spotkania przedstawiamy wprowadzenie do metody i materiałów Montessori oraz oprowadzamy rodziców po placówce.

Po wstępnej rekrutacji, w ustalonym z Rodziną okresie rozpoczyna się czas adaptacji (zazwyczaj 2 tygodnie), podczas którego zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają możliwość zobaczyć, czy dziecko odnajduje się w środowisku Montessori. Każdorazowo sposób adaptacji ustalany jest z rodzicami.

W naszych grupach dążymy do zachowania trójrocznikowej równowagi.

Raz-dwa razy w roku dla nowych Rodzin przeprowadzamy wstępne warsztaty Montessori, w których udział jest obowiązkowy dla Rodziców.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij i wyślij nam formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

lub zadzwoń
tel: +48 504 907 333

Przedszkole

Opinie rodziców

Monika K.
(…) Jestem niezmiernie szczęśliwa, że pomimo wielu trudności technicznych Przedszkole udało się otworzyć, gdyż wiem, że była to najlepsza decyzja, aby wybrać właśnie to Przedszkole. Najważniejszym aspektem przemawiającym na korzyść tej placówki jest to, że moja córka uwielbia tam chodzić, cieszy ją każdy dzień tam spędzony i wyczekuję momentu, kiedy jej młodsza siostra do niej dołączy. Widzę jak wspaniale się rozwija i staje się coraz bardziej samodzielna.
Olga
Przedszkole prowadzone z sercem i głową w dobrej proporcji.
Jako późna mama, byłam mocno spanikowana wizją oddania ukochanego synka w obce ręce. Po kilku wizytach w żłobkach i przedszkolach straciłam nadzieję, że ktokolwiek będzie godzien zaopiekować się moim potomkiem. I wtedy trafiłam na Punktum, które się właśnie otwierało. Od początku wiem, że delikatna psychika mojego dziecka nie zostanie podeptana, że nie będzie wtłoczony w ramy, ani przymuszany do żadnych aktywności. Obserwuję jego pewność siebie, samodzielność, kreatywność i zarazem szacunek do innych. Widzę jak pięknie rozwija się słownictwo (także angielskie), ale i umiejętności komunikacji i mediacji, wiedza o świecie. Zawsze czuję ukłucie zaskoczenia - to z przedszkola:).
Cieszę się, że wybrałam sercem - Punktum. Polecam całą sobą i bardzo Wam, Dziewczyny, dziękuję.
Mama Natalii
Długo czekałam zmartwiona gdzie wysłać swoje dziecko, szukałam alternatywy. Na szczęście w idealnym momencie dziewczyny podzieliły się swoim pomysłem i pasją. I tak zaczęła się największą przygoda mojego dziecka. Czekam cierpliwie na powiększenie placówki żeby kolejne dzieci mogły czerpać. Dziękuję Wam.
Ewa S.
Wspaniałe, waleczne dziewczyny stworzyły absolutnie niezwykłe miejsce, gdzie dzieci uczą się i rozwijają w poczuciu równości, godności, z poszanowaniem ich indywidualności. Miejsce, w które jako mama z pełnym zaufaniem oddaję pod opiekę swojego syna. Bardzo chciałabym, aby mógł kontynuować swoją edukację w duchu Montessori, a jego młodszy brat również miał możliwość wzrastać w Przedszkolu Punktum Montessori.
Powrót