Pracownia Dziecka i Rodzica

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/the-mother-and-daughter-lie-on-the-grass_1119638.htm">Designed by Freepik</a>Pracownia Dziecka i Rodzica jest dedykowana rodzicom i dzieciom w wieku 0-5 lat z Cieszyna i bezpośrednich okolic (powiat cieszyński). Od września 2018 do czerwca 2019 roku działały aż cztery grupy Pracowni.
 
OBECNIE trwają zapisy do ostatniej sesji spotkań projektowych w ramach Pracowni. Szczegóły poniżej.
 
Pracownia działa stricte według metody Montessori, czyli zgodnie z przekonaniem, że warto „dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju” oraz z tym,  że „edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości” (Maria Montessori, „Odkrycie dziecka”). W ramach tej metody pozwalamy dziecku na rozwijanie się w swoim własnym tempie, uczymy samodzielności poprzez wspieranie, ale nie wyręczanie oraz szacunku do innych („wychowanie do pokoju”). Dzięki tej metodzie dziecko ma szansę na swobodny rozwój, a jednocześnie ma bardzo duże wsparcie ze strony rodziców i opiekunów.
 
Każdorazowo spotkanie w naszej Pracowni trwa 2 godziny (soboty) i składa się z konkretnego rytmu działania. Ważnym elementem jest indywidualna praca swobodna dziecka z pomocami Montessori i jego obserwacja przez rodzica oraz działania grupowe (spotkania na elipsie). Rodzic w pracowni dziecku towarzyszy, obserwuje, uczy się nie przeszkadzać, a równocześnie sam odkrywa dla siebie „świat Montessori”.
 
Sala pracowni jest podzielona na konkretne obszary działań adresowane do dziecka.
Są to: Życie codzienne, Sensoryka, Matematyka, Język, Geografia, Botanika i Kultura/Historia.
Planujemy także od czasu do czasu spotkania „ogródkowe” lub kulinarne.
 
Spotkania Pracowni Dziecka i Rodzica pozostają przydatne dla dzieci i ich opiekunów ze względu na ich kreatywne podejście do metod edukacyjno-zabawowych – dzieciom inicjatywa stwarza nowe możliwości rozwoju, dla ich opiekunów ma być impulsem do przemyślenia, jak inaczej, bardziej twórczo można spędzić czas ze swoim dzieckiem. Materiał dydaktyczny Montessori to coś zupełnie innego - znacznie różni się on od popularnych zabawek, usprawnia on integrację sensoryczną dziecka, daje szansę na intuitywne poznanie matematyki czy podstaw językowych. Poza tym, spotkania będą spełnieniem zdiagnozowanych potrzeb ankietowanych osób. Inicjatywa łączy pokolenia. Chcemy w ramach niej wyłonić z grona zainteresowanych stałych współpracowników.
 
 
HARMONOGRAM PRACOWNI DZIECKA i RODZICA JESIEŃ 2019:
 
Soboty, 11.00-13.00 (dzieci 2-5 lat) - 21, 28 września; 5, 12, 19, 26 października; 9, 16, 23, 30 listopada – 10 spotkań 
 
Wszelkie odrabianie nieobecności - do uzgodnienia z prowadzącymi. Pod koniec sesji będą dwa dodatkowe terminy w ramach których będzie można przybyć.
 
Koszt uczestnictwa w spotkaniach:
Spotkania w znacznej części zostały dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich!
Opłata za uczestnictwo wynosi 10 zł/ za spotkanie. 
W przypadku rodzica przybywającego na spotkanie z dwójką dzieci opłata dodatkowa wynosi 5 zł/spotkanie.
Ze względu na specyfikę pracy zalecamy w przypadku rodzeństwa przybycie z dodatkowym opiekunem - chodzi o Państwa komfort uczestnictwa, szczególnie na początku.
Nie wiąże się to wówczas z dodatkowym kosztem. Jeśli jednak takiej możliwości Państwo nie będą mieć - spróbują Państwo w "pojedynkę" :)
W przypadku rodzeństwa - prosimy o wysłanie dwóch formularzy. 
O uczestnictwie w grupie decyduje kolejność zgłoszenia.
 
W przypadku dodatkowych pytań - prosimy o mail (montessori.punktum@gmail.com) lub kontakt przez FB.
ZAPISY JEDNAK ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO DROGĄ MAILOWĄ POPRZEZ WYSŁANIE ZGŁOSZENIA na ADRES: montessori.punktum@gmail.com
 

TU FORMULARZ DO POBRANIA: 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOC
FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY PDF
 
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami możliwe będzie dołączenie do nas w każdym momencie.
Ze względu na możliwości lokalowe oraz charakter spotkań przypominamy jednak, iż liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. 
 
UWAGA: Pracownia poniedziałkowa (maluszki) i wtorkowa zakończyły swoje cykle z dofinansowania FIO.
Projekt jest już w fazie końcowej.
Pracownie te działać obecnie będą pod skrzydłami powstałej Fundacji Punktum Montessori. Zapisy wkrótce.
(www.facebook.com/przedszkolepunktumontessori)
 
 
 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
 
Copyright ©2018 Pracownia Punktum MONTESSORI, All Rights Reserved.