Pracownia Dziecka i Rodzica

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/the-mother-and-daughter-lie-on-the-grass_1119638.htm">Designed by Freepik</a>Pracownia Dziecka i Rodzica jest dedykowana rodzicom i dzieciom w wieku 0-5 lat z Cieszyna i bezpośrednich okolic (powiat cieszyński). Obecnia funkcjonują cztery grupy w Pracowni.
 
Pracownia w wymiarze projektowym będzie działać do 15 grudnia 2019 roku. To łącznie 70 spotkań!
 
Pracownia działa stricte według metody Montessori, czyli zgodnie z przekonaniem, że warto „dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju” oraz z tym,  że „edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości” (Maria Montessori, „Odkrycie dziecka”). W ramach tej metody pozwalamy dziecku na rozwijanie się w swoim własnym tempie, uczymy samodzielności poprzez wspieranie, ale nie wyręczanie oraz szacunku do innych („wychowanie do pokoju”). Dzięki tej metodzie dziecko ma szansę na swobodny rozwój, a jednocześnie ma bardzo duże wsparcie ze strony rodziców i opiekunów.
 
Każdorazowo spotkanie w naszej Pracowni trwa 3 godziny (wtorki, soboty) i składa się z konkretnego rytmu działania. Ważnym elementem jest indywidualna praca swobodna dziecka z pomocami Montessori i jego obserwacja przez rodzica oraz działania grupowe (spotkania na elipsie). Rodzic w pracowni dziecku towarzyszy, obserwuje, uczy się nie przeszkadzać, a równocześnie sam odkrywa dla siebie „świat Montessori”.
 
Sala pracowni jest podzielona na konkretne obszary działań adresowane do dziecka.
Są to: Życie codzienne, Sensoryka, Matematyka, Język, Geografia, Botanika i Kultura/Historia.
Planujemy także od czasu do czasu spotkania „ogródkowe” lub kulinarne.
 
Organizowane będą także spotkania dot. DIY - Do It Yourself, podczas których rodzice będą mieć okazję stworzyć własne pomoce manipulacyjno-sensoryczne, matematyczne, językowe. Są to warsztaty bez dzieci, poza spotkaniami Pracowni, adresowane jednak dla rodziców uczestniczących w pracowni. 
 
Spotkania Pracowni Dziecka i Rodzica pozostają przydatne dla dzieci i ich opiekunów ze względu na ich kreatywne podejście do metod edukacyjno-zabawowych – dzieciom inicjatywa stwarza nowe możliwości rozwoju, dla ich opiekunów ma być impulsem do przemyślenia, jak inaczej, bardziej twórczo można spędzić czas ze swoim dzieckiem. Materiał dydaktyczny Montessori to coś zupełnie innego - znacznie różni się on od popularnych zabawek, usprawnia on integrację sensoryczną dziecka, daje szansę na intuitywne poznanie matematyki czy podstaw językowych. Poza tym, spotkania będą spełnieniem zdiagnozowanych potrzeb ankietowanych osób. Inicjatywa łączy pokolenia. Chcemy w ramach niej wyłonić z grona zainteresowanych stałych współpracowników.
 
UWAGA! Ze względu na Państwa zapytania dodatkowo, dodatkowo uruchomiliśmy Pracownię Malucha - dla niemowląt oraz dzieci do półtorej roczku (0-1,5 roku).
Polski Instytu Montessori prowadzi szkolenia dla nauczycieli Montessori zajmujących się toddlersami. I nas ten temat interesuje. Ze względu na potrzeby Najmłodszych Pracownia Malucha ma trochę inny rytm aniżeli dla dzieci powyżej 1,5 roku. Pracownia ta trwa krócej (2 godziny). Główną aktywnością jest oczywiście swobodna praca z pomocami zaprojektowanymi specjalnie dla najmłodszych oraz małe spotkania na elipsie (inspirowane muzyką, dźwiękiem, sensoplastyką, wspólnymi ćwiczeniami) oraz pogadankę dot. pedagogiki i praktyki Montessori. 
 
HARMONOGRAM PRACOWNI DZIECKA i RODZICA na rok 2019:
 
GRUPA 1: Poniedziałki, 13.00-15.00 (niemowlęta od 8/9 miesiąca i dzieci do 1,5 roczku) - pracownia poza projektem
GRUPA 2: Wtorki, 10.00-12.00 (dzieci 1,5-5 lat) - pracownia poza projektem
GRUPA 3: Środy, 15.30-17.30 (grupa mieszana wiekowo) - pracowani poza projektem
GRUPA 4: Soboty, 10.00-13.00 (dzieci 1,5-5 lat) - pracownia projektowa zawieszona do października 2019
 
Zależy nam na regularności spotkań i wzajemnym poznaniu. Dopuszczana jednak oczywiście będzie rotacja uczestnictwa w zajęciach w przypadkach, kiedy regularność nie będzie możliwa ze względu na indywidualne sytuacje losowe (wyjazd, choroba, inne). Wszelkie odrabianie nieobecności - do uzgodnienia z prowadzącymi.
 
Koszt uczestnictwa w spotkaniach:
Spotkania w znacznej części zostały dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich!
Opłata za uczestnictwo wynosi 10 zł/ za spotkanie. 
W przypadku rodzica przybywającego na spotkanie z dwójką dzieci opłata dodatkowa wynosi 5 zł/spotkanie.
Ze względu na specyfikę pracy zalecamy w przypadku rodzeństwa przybycie z dodatkowym opiekunem - chodzi o Państwa komfort uczestnictwa, szczególnie na początku.
Nie wiąże się to wówczas z dodatkowym kosztem. Jeśli jednak takiej możliwości Państwo nie będą mieć - spróbują Państwo w "pojedynkę" :)
 

UWAGA: Obecnie  pracownia dofinansowana z FIO zostaje zawieszona do października 2019.

Projekt jest już w fazie końcowej. Pracownie działające działają pod skrzydłami powstałej Fundacji Punktum Montessori.

W przypadku rodzeństwa - prosimy o wysłanie dwóch formularzy. 
 
O uczestnictwie w stałej grupie decydowała kolejność zgłoszenia.
W przypadku dodatkowych pytań - prosimy o mail (montessori.punktum@gmail.com) lub kontakt przez FB.
 
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami możliwe będzie dołączenie do nas w każdym momencie.
Ze względu na możliwości lokalowe oraz charakter spotkań przypominamy jednak, iż liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. 
 
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

 
Copyright ©2018 Pracownia Punktum MONTESSORI, All Rights Reserved.