O przedszkolu

Przedszkole

O przedszkolu

Przedszkole Punktum Montessori powstało we wrześniu 2019 roku jako naturalna kontynuacja Pracowni Dziecka i Rodzica. Powstanie Przedszkola Punktum Montessori to projekt bez precedensu. Jego istnienie determinowane było i jest oddolną potrzebą społeczną i bardzo silną motywacją osób zakładających je oraz Rodziców.

Punktum rozpoczęło swoją działalność w dość niezwykłym miejscu, w zabytkowym zamku usytuowanym na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3 B.

Rzecz nie polega na tym, by zostawić dziecko samemu sobie, żeby robiło,
co zechce, lecz na tym, aby przygotować mu środowisko, w którym będzie,
mogło swobodnie reagować
Maria Montessori

Jesteśmy zarejestrowani w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Podstawowym celem, jaki sobie wyznaczamy, jest pomoc dzieciom w osiągnięciu szeroko rozumianej samodzielności i radzeniu sobie w życiu. Drogą do realizacji tego celu jest idea wychowania i edukacji Marii Montessori przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań współczesnego świata.

Podstawą naszej pracy jest wiara w naturalną chęć uczenia się każdego dziecka oraz w obecność ogromnego potencjału, jaki każde z nich w sobie posiada.

Staramy się, aby poprzez środowisko, które tworzymy, dzieci we własnym tempie odkrywały zarówno swoje możliwości, jak i słabości, aby uczyły się dostrzegać swoją wartość, niepowtarzalność, ale także aby potrafiły widzieć te cechy w innych ludziach i umiały je uszanować.

Obserwując dzieci, można mieć pewność, że każde ich odkrycie, niezależnie od obszaru rzeczywistości, jest dla nich samo w sobie źródłem największej satysfakcji i szczęścia. W swych działaniach wychowawczych stawiamy sobie niełatwe czasem zadanie, aby przede wszystkim nie przeszkadzać dziecku w drodze do swoich odkryć i osiągnięć. Wiąże się to między innymi z powstrzymaniem się od komentowania tego, co obserwujemy (w tym także nadmiernego chwalenia), od poprawiania, zmuszania do podejmowania aktywności, do których dziecko nie jest gotowe, z zostawieniem dziecku jak największej przestrzeni do poznawania siebie samego oraz świata, w którym żyje.

Indywidualność każdego dziecka wchodzi w kontakt z rzeczywistością
i podczas tego kontaktu uaktywniają się rozumowanie i intuicja, co prowadzi
nie tylko do świadomości, ale i do odkrycia. Dziecko w swej radości myślenia
i kierowania się intuicją pracuje całkiem samo z entuzjazmem, w skupieniu,
nie bojąc się, że ktoś mu przerwie albo je skrytykuje, ponieważ wie, że jego praca
i jego koncentracja zostaną uszanowane. W ten sposób buduje swoją osobowość.
Maria Montessori, Etapy edukacji

Poza tym wszystkim, co indywidualne i jednostkowe, równie ważna jest sfera społeczna. Dlatego (co uwzględnione jest także w rozkładzie dnia), dajemy dzieciom możliwość zarówno działań całkiem zindywidualizowanych, jak też możliwość współpracy w grupie podczas zajęć zespołowych i swobodnej zabawy.
Dzięki obecności dzieci w różnym wieku (najczęściej trzy roczniki, np. 3, 4, 5 lat) mają szansę zaistnieć realne sytuacje społeczne. Ważnym aspektem grup mieszanych wiekowo pozostaje naturalne przepracowanie sobie przez dzieci różnych ról podczas całościowego ich rozwoju w latach przedszkolnych.

Jako maluszki mogą obserwować starszych kolegów i koleżanki, mogą ich naśladować, niejednokrotnie korzystać z ich pomocy czy nawet „nauki”, jaką im „serwują”. Kiedy młodsze dzieci „wyrastają”, stają się wzorem dla kolejnych młodszych dzieci, mogą odwdzięczyć się tym, co dostały wcześniej. Stają się odpowiedzialniejsze, ćwiczą swoją cierpliwość, czują satysfakcję z faktu, że są potrzebne i ważne dla kogoś.
Takie relacje wzmacniają grupę i indywidualne osobowości. Uczą współpracy i zespołowości oraz tego, że różnimy się między sobą. Montessori to pedagogika daleka od niezdrowej RYWALIZACJI, KAR i NAGRÓD. Pomaga dostrzec, że różnimy się umiejętnościami i mamy prawo do nabywania nowych kompetencji i wiedzy we właściwym dla siebie czasie bez konieczności nieustannego porównywania nas z innymi.

Stawiamy na kulturę wzajemnej życzliwości, równocześnie dajemy dzieciom szansę na przepracowywanie sobie podstawowych sytuacji społecznych, w tym także naturalnie powstających konfliktów, które też są cenne i uczą nas tego, jak je rozwiązywać.

Kolejną sferą, bez której nie byłoby wychowania, jest rodzina. Przyjmując do nas dziecko, czynimy jego najbliższych częścią przedszkolnej społeczności. Zależy nam na rodzinnej, serdecznej atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. W sytuacjach wątpliwości, dylematów, zastrzeżeń, czy pytań liczymy na szczerość i otwarty kontakt. Tak jak w rodzinie, najważniejsza wydaje nam się komunikacja i próba zrozumienia siebie nawzajem. Wszyscy bowiem stoimy po tej samej stronie – po stronie naszych dzieci.

Przedszkole

Dzień w przedszkolu

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 16.30.

7:00-9:00
Czas schodzenia się i powitania

Prosimy, aby dzieci były przyprowadzane do godziny 8.45. Jest to bardzo istotne, gdyż od godziny 9.00 rozpoczynamy najważniejszy punkt dnia, czyli pracę własną. Czas schodzenia się to czas spokojnych powitań i porannego chillout-u, dla tych, którzy jeszcze tego potrzebują. To czas rozmowy lub milczenia, czas na własne swobodne działania dziecka lub wspólne poranne aktywności. Zachęcamy do przychodzenia na tyle wcześnie, aby dziecko na spokojnie i samodzielnie mogło się przebrać w szatni, pożegnać rodzica, przywitać z nauczycielami oraz kolegami i w dobrym nastroju przystąpić do swojej pracy.

9:00-12:00
Czas pracy własnej

Dzieci korzystają z materiału podzielonego na obszary rozwojowe. Samodzielnie wybierają pomoce w zależności od swoich zainteresowań i możliwości w danym dniu. Mają też możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy. Wychowawcy prezentują daną pomoc, jeśli dziecko sięga po nią po raz pierwszy, pomagają, gdy dziecko sygnalizuje taką potrzebę, pokazują kolejne stopnie trudności, a także wnikliwie obserwują. Praca własna przebiega w atmosferze skupienia i koncentracji. Materiał montessoriański oraz inne pomoce zapewniane przez nasze przedszkole są dostosowane do każdego obszaru rozwoju dzieci w różnym wieku. Nauczyciele pomagają dzieciom w planowaniu pracy własnej tak, aby wszystkie obszary rozwoju były regularnie wspierane, dostosowują też organizację dnia i poszczególnych form aktywności do potrzeb i możliwości swoich podopiecznych danego konkretnego dnia! W tym też czasie spożywają śniadanie i drugie śniadanie. W przedszkolu mogą odbywają się również półgodzinne zajęcia dodatkowe w trakcie pracy własnej prowadzone przez osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Priorytetem jednak pozostaje dla nas swobodna praca dzieci z montessoriańskim materiałem.

11:45-12:00
Spotkanie na elipsie, krąg wdzięczności

Program wczesnej edukacji Montessori opiera się przede wszystkim na opracowanym przez Marię i jego syna materiale sensorycznym, matematycznym i językowym oraz na edukacji kosmicznej (materiał geograficzny, zoologiczny, botaniczny, historyczny, kulturowy). Wspólnie z dziećmi nowe pomoce i tematy wprowadzamy na wspólnych elipsach, czyli spotkaniach w kręgu. Kręgi to także czas na refleksję nad tym, co się wydarza każdego dnia, czas podziękowań lub wyciszenia, czas rozmowy o naszych uczuciach, czasem czas, aby przypomnieć sobie zasady organizujące naszą przestrzeń.

12:00-13:00
Aktywności outdoorowe
(ogródek, Wzgórze zamkowe, spacery)

Na zewnątrz wychodzimy tyle, ile się da. Nie straszne nam błoto i deszcz. Zatrzymują nas tylko naprawdę złe warunki pogodowe i smog. Przedszkole ma do dyspozycji mały ogródek z piaskownicą i kuchnią błotną przy budynku Zamku. Ale bez ograniczeń korzystamy z całego Wzgórza Zamkowego. Odwiedzamy także okoliczne place zabaw. Chodzimy na miejskie spacery. Bardzo ważny pozostaje dla nas kontakt z naturą i przyrodą. Wiosną i latem staramy się prowadzić warzywno-kwiatowe rabatki.

13:00-13:30
Obiad i higiena po obiedzie

Obiad spożywamy wspólnie po powrocie z ogródka/spaceru. Dzieci same przygotowują sobie zastawę (sztućce, talerze) oraz starają się same siebie „obsługiwać” (same nakładają sobie zupę oraz drugie danie, same nalewają sobie wodę/kompot). Jest to dla nich ważna praktyka ściśle połączona z tym, co Montessori proponuje w ramach tzw. „życia codziennego”. Takie postępowanie pozwala także dziecku na większe odkrycie samodzielności i samostanowienia o sobie, co jest zgodne z naszym psychologicznym profilem przedszkola (wychowanie w szacunku do indywidualności i jednostkowości). W przyszłości, w ramach poszerzenia przestrzeni funkcjonowania przedszkola, planujemy opracować z dietetykiem własny plan żywieniowy (śniadania, drugie śniadania, obiady, podwieczorki). Docelowo bardzo ważna pozostaje dla nas strategia zdrowego i zbilansowanego żywienia.

13:30-14:00
Odpoczynek po obiedzie

Czas relaksu to czas, w którym staramy się wspólnie zrelaksować nasze ciała oraz czas na wyciszenie emocji i dynamiki grupy. To czas wspólnego głośnego czytania, słuchania opowiadań i muzyki relaksacyjnej, czas ćwiczeń relaksujących (w tym ćwiczeń z „Uważności Żabki”). Dzieci w tym czasie korzystają z poduszek do siedzenia lub mat do leżenia. W razie potrzeby dzieci, które czują że chcą kładą się w ubrankach, zdejmują jedynie kapcie i mniej wygodne części garderoby według własnych potrzeb. Jeśli zdarza się, że w grupie danego dnia są dzieci, które po obiedzie mniej potrzebują stanu odpoczynku – mają one prawo do kontynuowania samodzielnej pracy z materiałem montessoriańskim w drugiej sali pod warunkiem uszanowanie potrzeby wyciszenia reszty grupy. Nic na siłę. Nie ma u nas przymusowego „leżakowania”.

14:00-16:00
Podwieczorek, druga praca własna, czas swobodnej zabawy

Popołudniu dajemy sobie szansę na zaobserwowanie naszych bieżących, codziennie innych potrzeb. Czasami bywamy bardziej zmęczeni, czasami bardziej dynamiczni, czasami uśmiecha się do nas zza okna piękna pogoda, która tylko woła o to, by dalej wrócić na świeże powietrze, czasami pada cały dzień i staramy się działać fizycznie czy tanecznie na sali. Generalnie po relaksie dzieci same sterują sobie momentem kiedy mają ochotę spożyć podwieczorek. Często z własnej woli rozpoczynają tzw. drugą PRACĘ WŁASNĄ!, w której im nie przeszkadzamy. To także czas na dodatkowe aktywności plastyczne i techniczne oraz zabawy we wspólnym gronie (gry, planszówki).

14:00-16:30
Czas odbierania dziecka z przedszkola

Dzieci można odbierać o dowolnej porze, z uwzględnieniem rozkładu zajęć i posiłków. Rodzice mogą upoważnić do odbierania dziecka inne osoby poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub podanie danych tych osób w formularzu zgłoszeniowym. Osoby odbierające oczekują na dziecko w szatni. Przy odbieraniu (jeśli dzieje się to w czasie swobodnej zabawy) można od czasu do czasu wejść do sali zajęć, często dzieci lubią się pochwalić czymś, czego dokonały, pokazać pracę itp. Nauczyciel może przekazać krótką i konkretną informację, jeśli zdarzyło się coś, co wymaga takiego powiadomienia (np. informacja o drobnym urazie podczas dnia, albo istotnym sukcesie lub konflikcie). Od momentu przywitania się rodzica/opiekuna z dzieckiem, to on przejmuje nad nim całkowitą odpowiedzialność.

O godzinie 16:30 przedszkole zostaje zamknięte.

Przedszkole

Praca własna

W montessoriańskich przedszkolach i szkołach posługujemy się terminem PRACA WŁASNA dziecka. Często zdarza się, że dla osób niezapoznanych z metodą Montessori hasło PRACA brzmi w przypadku dzieci, szczególnie przedszkolnych, co najmniej dziwnie i nieadekwatnie.
Tymczasem, dla rozwiania wszelkich wątpliwości: chodzi o to, by praca ta była przyjemnością, czy zabawą rozwijającą w odróżnieniu od aktywności związanych stricte z swobodną zabawą, jaka swoją drogą też oczywiście ma miejsce w naszym przedszkolu (czas na nią najczęściej bywa podczas wyjścia na zewnątrz).
Chodzi także o to, by nie bać się tego określenia i podkreślać szacunek i rangę tego, co dzieci codziennie robią, tworzą, odkrywają. To jest ich realna, wielka i ważna praca.
Doceniajmy to!

Dziecko jest jedynym przewodnikiem, dzięki któremu możemy się
dowiedzieć, czym powinna być edukacja.
Maria Montessori, Edukacja i pokój.

Praca własna to najważniejszy czas w naszym przedszkolu. Trwa około 3 godzin i może (a w przypadku szkoły powinna) odbywać się dwa razy dziennie – przed południem i popołudniu.

Ważne w pracy tej jest specjalnie przygotowane otoczenie dziecka oraz pomoce Montessori. Jeszcze ważniejsze pozostają zdefiniowane i rozpoznane przez samą Marię Montessori tzw. FAZY WRAŻLIWE dziecka, czyli rodzaj szczególnego wyczulenia dziecka na dany obszar poznawania świata (np. faza wrażliwa na porządek, na segregowanie, na język, itd.) oraz jego spontaniczna ZDOLNOŚĆ DO KONCENTRACJI w tym kierunku, którą pedagożka nazwała POLARYZACJĄ UWAGI.

W naszych szkołach, stanowiących odpowiednio dostosowane otoczenie, dzieci same powtarzają zdanie będące wyrazem wewnętrznej potrzeby: „Pomóż mi robić to samemu.” Jak wymowne jest to zdanie oparte na paradoksie! Dorosły ma pomagać dziecku, aby mogło ono działać i realizować swą pracę na świecie.
Maria Montessori, Sekret dzieciństwa

Dziecko podczas pracy własnej swobodnie wybiera to, z czym chce działać i gdzie chce to robić. Ma też prawo do niedziałania (choć zdarza się to stosunkowo rzadko) pod warunkiem uszanowania pracy innych. W każdej chwili ma prawo odpocząć. Ważnym pozostaje uświadomienie sobie, jak wolność dziecka i człowieka postrzegała sama Maria Montessori.

Wolność dziecka nie jest jednoznaczna z nieograniczonym niczym swobodnym rozprężeniem, ale ściśle powiązana została z dyscypliną, czy może raczej z wewnętrznym poczuciem dyscypliny i odpowiedzialności za to, co robimy. Nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej Osoby. Montessori to przede wszystkim ogromny szacunek do drugiego człowieka budowany w oparciu o rozwój szacunku do samego siebie. W przypadku dziecka oczywiście to dorośli kształtują to poczucie i pomagają dziecku zrozumieć panujące w społeczności reguły. Wrażliwości na potrzeby innych i granice uczy dzieci także sam materiał Montessori w sali najczęściej występujący w ilości jednego zestawu.

Musimy pomóc dziecku pozbyć się jego wad, nie pozwalając mu
dostrzec jego słabości.
Maria Montessori, Dziecko w rodzinie.

Praca własna poprzez przygotowywane na bieżąco przez nauczyciela otoczenie powinna dać dziecku szansę na przejście ze stanu rozproszenia w stan naturalnej koncentracji czy tzw. Znormalizowania. Koncentracja ta, czy właśnie polaryzacja uwagi, może danego dnia zdarzyć się w różnej intensywności u różnych dzieci. Za każdym razem jednak powinna przede wszystkim być dla dziecka rodzajem ogromnej satysfakcji wewnętrznej, w której dorosły nie powinien przeszkadzać, tylko obserwować. W pracy własnej ważne pozostają także błędy dziecka i pozwolenie mu na własną autokorektę. Tutaj nie ma pośpiechu, dajemy sobie CZAS! Czas na płynny i harmonijny rozwój zgodnie z potrzebami dzieci.

Kluczem do pedagogiki jest oczywiście umiejętność
rozpoznania cennych momentów koncentracji, aby wykorzystać
je do nauki.
Maria Montessori, Dziecko w rodzinie.

Przedszkole

Nauczyciel Montessori

Aby wykształcił się nowy rodzaj pedagogów, muszą się oni nauczyć
milczenia zamiast słów, obserwacji zamiast nauczania, pokory zamiast
pełnej pychy i ambicji dumy, która chce się wydawać nieomylna.
Maria Montessori, Pedagogika naukowa

Maria Montessori pojmowała nauczyciela nie jako osobę przekazującą wiedzę, nie jako encyklopedię i strażnika wiedzy naszych dzieci, ale jako przewodnika w drodze do autonomii naszych dzieci. Jako kogoś, kto idzie z dzieckiem w jego drodze rozwoju. Nauczyciel nie może, ani nie powinien podporządkowywać sobie swoich uczniów. Wręcz przeciwnie, celem nauczyciela jest, aby jego uczniowie coraz mniej go potrzebowali i nie byli od niego zależni tak jak na początku.

Nie wystarczy bowiem przygotować dla dziecka przedmioty
o odpowiednich kształtach i wymiarach. Należy przygotować dorosłego,
aby potrafił pomagać dziecku.
Maria Montessori, Sekret dzieciństwa

Nauczyciel Montessori ma prawo nie wiedzieć i się dowiedzieć. Nauczyciel Montessori musi jednak także inspirować. Dla Marii Montessori edukacja była procesem integralnym. Zamiast kształcić tylko intelekt, trzeba rozwijać integralną jednostkę. Dlatego nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy. To etyczny akt wywodzący się z szacunku i miłości. Samodzielna edukacja – to zdaniem Montessori fundamentalne prawo człowieka. Czyli jeszcze raz, powtarzając: „Dziecko nie może być uformowane przez nikogo innego, jak tylko przez siebie. Przez swoją pracę.”

Nauczyciel Montessori to uważny obserwator. OBSERWACJA w pedagogice Montessori to zresztą klucz do jej stosowania. Dajemy sobie tutaj czas, kształtujemy miejsce naszych spotkań w przedszkolu czy szkole jako przestrzeń, w której możemy obserwować dzieci i podążać w sposób realny za nimi i ich potrzebami i ich rozwojem.

Zawsze traktujcie dziecko z największą uprzejmością
i ofiarujcie mu to, co macie najlepszego.
Maria Montessori

Nauczyciel Montessori ma w sobie dużo pokory. To partner dziecka. To także ktoś, kto powinien znajdować się w nieustannym rozwoju. Ktoś cechujący się precyzją ruchów i spokojem (szczególnie w przypadku bardzo małych dzieci wrażliwych na takie nastawienie).

Nauczyciel Montessori to także rzemieślnik tworzący swój warsztat pracy z dnia na dzień, dbający o otoczenie swojej klasy i pomoce.

Musimy sami się kształcić, jeśli chcemy kształcić innych.
Maria Montessori. Odkrycie dziecka
Otoczenie

Przedszkole

Otoczenie

Otoczenie dziecka w pedagogice Marii Montessori traktowane jest podmiotowo. To miejsce aktywne i żywe. Ma ogromne znaczenie. Można je rozumieć szeroko – chodzi przede wszystkim o salę i pomoce Montessori oraz pomoce poszerzające, ale otoczenie – to także znajdujące się w Sali rośliny, zwierzęta, to także nasza przestrzeń na zewnątrz. Wszystko to, co aktywnie kształtuje działania dzieci i co podlega trosce nauczyli, którzy czujnie zmieniają i dopasowują otoczenie do bieżących potrzeb grupy. Przestrzeń stanowi przedłużenie nauczyciela, a w realiach szkolnych otoczenie i materiał ma stanowić rodzaj „aktywnego nauczyciela-przewodnika-podręcznika”.

Wszystko, co znajduje się na sali ma być dostrojone do potrzeb dzieci i ich rozwoju i ma zaciekawiać, fokusować uwagę dzieci. Z drugiej strony nie powinno być tu rzeczy i przedmiotów zbędnych czy przeszkadzających.

Sala montessoriańska w przedszkolu podzielona jest na kilka stref: życie codzienne, sensoryka, matematyka, język, wiedza kosmiczna (kultura, historia, botanika, zoologia). Ważnym miejscem pozostaje kącik do czytania i relaksu oraz tzw. „stolik pokoju”, gdzie dzieci uczą się rozwiązywać w sposób mediacyjny konflikty.

Na Sali odnajdziemy tradycyjne pomoce rozwojowe, jakimi posługiwała się Maria Montessori wraz ze swoimi współpracownikami, jak i pomoce inspirowane metodą, których w dzisiejszych czasach jest naprawdę dużo. Te ostatnie jednak powinny być starannie dobrane i sprawdzone, tak by realnie wpisywały się w pedagogikę Montessori. Dużo materiałów nauczyciele przygotowują dla dzieci sami, uatrakcyjniając je i dopasowując do konkretnych dzieci. To ważna cecha nauczyciela Montessori.

Materiał rozwojowy powinien być dostępny dla dzieci, tak by same mogły brać z półek to, co chcą. Regały ustawione zatem powinny być tak by usprawnić, a nie przeszkadzać życiu przedszkolnemu. Korzystanie z pomocy wiąże się z konkretnymi, zazwyczaj szybko przyswajanymi przez dzieci regułami:

 • każda pomoc najczęściej jest w jednym egzemplarzu (co uczy cierpliwości i czekania na swoją kolej)
 • każda pomoc ma swoje konkretne miejsce na regale i w Sali (tak, aby każdy mógł ją łatwo znaleźć, a przy tym dostrzegł znaczenie wspólnego dbania o otoczenie, dzieci korzystając z pomocy kształtowały poczucie odpowiedzialności za siebie i otoczenie)
 • każde dziecko może pracować z daną pomocą tak długo, jak chce, pod warunkiem, że traktuje ją z szacunkiem i nie niszczy
 • dziecko może pracować samo, nie jest zmuszane do tego, aby dzielić się pomocą, ale jeżeli ma ochotę i pomoc to umożliwia - może pracować też z kimś

Pomoce Montessori charakteryzują się konkretną stylistyką (drewno, prostota, umiar, konkret, specjalnie dobrane kolory). Podobnie sprawa powinna wyglądać z wszelkimi dodatkowymi pomocami, jakie pojawiają się na Sali. Nie znajdziecie u nas plastikowych zabawek ani zabawek animacyjnych. Jest to działanie celowe.

Równie ważna z pomocami jest sama estetyka miejsca – kolor ścian, meble, obrazy, oświetlenie… To wszystko powinno dopełniać się. Pod tym względem sala montessoriańska znacznie różni się od tradycyjnych sal przedszkolnych. Maria Montessori tworzyła „domy dziecięce” i to właśnie za stylistyką ciepłego i przystępnego „domu” powinni podążać twórcy sal montessoriańskich oczywiście z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Przedszkole

Kontakt z przyrodą

W rzeczy samej dziecko potrzebuje żyć zgodnie z naturą,
a nie tylko poznawać przyrodę. Najważniejszy fakt polega właśnie
na możliwym uwolnieniu dziecka ze związków, które je izolują w sztucznym
życiu stworzonym przez współżycie społeczne.
Maria Montessori, Odkrycie Dziecka

Maria Montessori już w pierwszych domach dziecięcych dostrzegła ogromną moc, jaką ma na dziecko kontakt z przyrodą. Dzieci aktywnie pielęgnowały rośliny w ogródkach. Działanie takie z pewnością skutkowało większym szacunkiem dla przyrody i uczyło dzieci konkretnych umiejętności.

Maria Montessori uważała, że przyrody najlepiej uczyć się w realnym jej otoczeniu. Jak aktualny to sposób myślenia! A mimo to ciągle tak rzadko praktykowany. Cała wiedza o kosmosie, wychowanie kosmiczne Montessori zaświadcza o tym, iż kontakt dziecka z przyrodą powinien być stały, regularny i intensywny. Dlatego, kiedy rozmawiamy o drzewach, o ich budowie, wychodzimy by drzew dotknąć. Gdy rozmawiamy o rozwoju roślin, sadzimy i obserwujemy własne rośliny itd. To ważne, by w ten sposób działać już od najmłodszych lat. Tak samo ze światem zwierzęcym, do którego przynależymy.

Kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą,
wtedy nagle wychodzi z nich cała ich siła.
Maria Montessori, Odkrycie dziecka

W edukacji Montessori dzieci bardzo wcześnie mają szansę zapoznać się z różnorodnością tego świata poprzez materiał rozwojowy, jaki trafia na regały (np. zwierzęta świata, gromady). Zdarzają się placówki, które na Sali mają swoje zwierzęta. My póki co mamy patyczaki i ślimaka. To ważne – uczenie empatii na świat wokół nas, na naturę. Szczególnie istotne pozostaje to zagadnienie w dobie kryzysu klimatycznego i przyszłościowej walki o ten świat. Ważnym elementem edukacji montessoriańskiej pozostaje nauka o ekosystemach i biomach, czy to co nie zawsze poprawnie nazywamy ekologią.

Mamy też nasz mały ogródek, w którym poza kuchnią błotną, staramy się pielęgnować i prowadzić rabatki wiosenno-letnie. Dzieci nasze nie boją się kontaktu z ziemią. Zresztą, choć nie jesteśmy „leśnym przedszkolem”, idee takich są nam bliskie  i z pewnością gdyby tylko las był bliżej nas – korzystalibyśmy z niego!

Na zewnątrz wychodzimy regularnie. Zatrzymuje nas tylko smog i naprawdę trudne warunki pogodowe. Rodzice są przyzwyczajeni do tego, że dziecko ma prawo w ogródku się pobrudzić… szczególnie jeśli grzebie w błocie. Ale przecież jaka przednia to zabawa.

Jak dla rozwoju fizycznego niezbędne jest umożliwienie dziecku kontaktu
z życiodajnymi siłami natury, tak też dla jego rozwoju psychicznego
potrzebny jest kontakt duszy ze wszelkim stworzeniem.
W ten sposób może ono gromadzić skarb bezpośrednio poprzez badanie
sił natury. Metoda na osiągnięcie tego celu wymaga, aby pozwolić dziecku
na wykonywanie prac ogrodniczych i gospodarczych, na przykład poprzez
opiekę nad roślinami lub zwierzętami oraz przez inteligentne badanie
i kontemplację natury.
Maria Montessori, Odkrycie dziecka

Przedszkole

Aktywności dodatkowe


Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające odbywają się raz w tygodniu.

Muzyka i muzykalność pełni ważną funkcję w rozwoju dziecka i zajmuje bardzo istotne miejsce w edukacji przedszkolnej. Okres sensytywny na muzykę to jeden z pierwszych okresów sensytywnych! Tak naprawdę wcześniejszy od nauki mowy! Kontakt z muzyką, tworzeniem muzyki dzieci, które mają taką potrzebę, mają w naszym przedszkolu stale – podczas elips i przede wszystkim pracy własnej (dzwonki, specjalnie dobrane instrumenty do pracy indywidualnej, kodowanie muzyczne). Specjalnym jednakże czasem, kiedy spotykamy się wszyscy, aby pomuzykować jest czas zajęć umuzykalniających.

Podczas zajęć wykorzystywana jest metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a i elementy metody G. Gordona. W zajęciach ważne pozostaje naturalne skierowanie dzieci na odczuwanie rytmów, dlatego dużo tu działań ruchowych, ale także po prostu tańczenia, śpiewania, czy gry na instrumentach. Bardzo bliskie osobie prowadzącej zajęcia, jak i kadrze nauczycielskiej przedszkola są założenia „Power of melody – Pomeldy” Anny Weber, która pisze:
Z potencjałem muzycznym rodzi się każde dziecko, najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego środowiska dla jego rozwoju (…) Całe ciało dziecka „chce” chodzić/śpiewać/tańczyć/mówić i potrzebuje tego. Muzykowaniem nie jest jedynie gra na instrumencie, ale także zabawa przy muzyce, śpiewanie, nucenie, wymyślanie piosenek i wierszyków, taniec.

Zajęcia umuzykalniające prowadzi w naszym przedszkolu
Nina Polczyk
- muzyk flecista, absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Śląskim. - członek Cieszyńskiego Towarzystwa Muzycznego. - w czerwcu 2017 roku uzyskała Dyplom artystyczny na specjalności Rytmika w edukacji dziecka za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych opartych na metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a.


Język angielski

Angielskie elipsy mamy dwa razy w tygodniu.

Język angielski w przedszkolu realizujemy w trakcie spotkań na elipsie, podczas których uczymy się piosenek i rymowanek. Czytamy książeczki w języku angielskim i bawimy się językiem. Słownictwo rozwijamy także podczas codziennej pracy własnej, kiedy powtarzamy nowe słówka i uczymy się kolejnych podczas indywidualnej pracy z materiałem Montessori.  

W obecnej grupie naszą specjalistką od języka angielskiego jest Sara Dąbrowska.


Sensoplastyka

Zajęcia docelowo prowadzone raz w miesiącu.

Zajęcia Sensoplastyki® to zajęcia, w których stwarzamy dla dzieci przestrzeń na doświadczanie siebie samych w zabawie opartej na motywowanym wewnętrznie procesie twórczym. Zajęcia te to czas dla dzieci i ich kreatywnej zabawy opartej na sensorycznych doświadczeniach z różnymi naturalnymi substancjami. Nie ma podczas tej zabawy żadnego punktu docelowego. Nie ma oczekiwania konkretnych wytworów. Nie ma przymuszania do uczestnictwa w konkretny sposób. Zajęcia te to proces i to podoba się nam w nich najbardziej!

Sensoplastyka® to konstruktywne wspieranie rozwoju kompetencji intra- i interpersonalnych uczestników zajęć. Chcemy, żeby dzieci podczas zajęć Sensoplastyka® mogły rozwijać te kompetencje, które są im realnie niezbędne w życiu - czyli między innymi:
samoświadomość, decyzyjność, współpracę, kreatywność, konsekwencję i elastyczność w działaniu, silną motywację wewnętrzną, autorefleksyjność, aktywność, innowacyjność, wiarę we własne możliwości.
(Izabela Stefańska, inkubatorinspiracji.pl)

Odtwórcze robienie mas plastycznych według przepisu "Pani prowadzącej zajęcia" nie ma nic wspólnego z celami zajęć Sensoplastyka. Nakłanianie dzieci do wykonania mas, czy innych substancji według instrukcji osoby prowadzącej jest na zajęciach Sensoplastyka® ZABRONIONE.
(Izabela Stefańska, inkubatorinspiracji.pl)

Nasze certyfikowane trenerki Sensoplastyka®: Magdalena Chybiorz, Monika Serafin


Zajęcia ruchowe inspirowane Metodą Sherborne
- Metodą Ruchu Rozwijającego

Zajęcia docelowo prowadzone raz na dwa tygodnie.

Korzenie metody wiążą się z Rudolfem Labanem, który żył na przełomie XIX i XX wieku i został uznany za pierwszego współczesnego teoretyka tańca. Weronika Sherborne dodała do analizy ruchu cele pedagogiczne. Celem Sherborne było przede wszystkim wskazanie na oddziaływanie przez ruch, który potrafi budować osobowość poprzez budowanie więzi oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju.

Dzieci ćwicząc, rozwijają świadomość własnego ciała, swoją koordynację, świadomość przestrzeni i orientowania się w niej, a także umiejętność wchodzenia w relację oraz komunikację. Dzieje się to poprzez szczegółowo opracowane przez Sherborne ćwiczenia oparte w większości na kontaktimprowizacji i ruchu partnerskim. Ćwiczenia te to także radosna zabawa i nabywanie szczególnego rodzaju zaufania do siebie nawzajem oraz budowanie poczucia sprawstwa i wiary we własne siły.


Zajęcia plastyczne i techniczne/ zajęcia twórcze

Świat sztuki staje się dla dziecka gwarancją poczucia bezpieczeństwa. To dzięki niemu dziecko może umacniać swoją tożsamość, przede wszystkim poprzez utożsamianie się z własnymi wytworami. Niezwykle istotna w procesie tym jest spontaniczna zabawa twórcza. Charakteryzuje się ona niemal nieograniczoną ekspresją. Zerwanie ze sztucznością, z zaszufladkowaniem, nastawienie nie na prezentację, a na przeżycie otwiera cenne i korzystne perspektywy rozwoju. (Monika Serafin, Znaczenie wychowania poprzez sztukę i pogranicze w kształtowaniu współczesnej tożsamości)

Dzieci nie wykonują „prac plastycznych” na akord, tylko po to, by zapełnić gazetkę ścienną, czy mieć laurkę na jakąś okazję. Każde z dzieci ma swoją teczkę na prace. Nauczyciele każdego tygodnia proponują nowe prace w kącikach kreatywności i twórczości, gdzie dzieci indywidualnie mogą - wtedy, kiedy mają na to ochotę - podejść i zacząć działać. Dzieci mają także możliwość malować przy sztaludze. Bardzo lubią szycie, staramy się zatem proponować im różne aktywności wykorzystujące szycie.

Przedszkole

Kadra nauczycieli

Anna Hoffmann-Bala

Anna Hoffmann-Bala

Dyrektor przedszkola, nauczyciel

 • Ukończyła Pedagogikę Międzykulturową i Edukację Dorosłych
 • Pedagogikę Przedszkolną na Uniwersytecie Warszawskim
 • Kurs Przedszkolny Montessori w Polskim Instytucie Montessori
 • Oligofrenopedagogikę
 • Zarządzanie Oświatą
 • Logopedię

Poza Montessori to właśnie logopedia zwłaszcza najmniejszych dzieciaków jest jej wielką fascynacją. Swoje montessoriańskie doświadczenie zdobywała m.in. w pracy w warszawskim Niepublicznym Przedszkolu Montessori "Artystyczny Kącik”. W pełni zakochana w pedagogice Montessori, ciągle zgłębiająca metodę, szukająca nowych rozwiązań. Nieustannie się szkoląca. Zainteresowana tematami ważnymi w kontekście wychowania, edukacji i psychologii. W szczególności ważne pozostają dla niej wychowanie w nurcie „rodzicielstwa bliskości” oraz bezprzemocowe formy komunikacji związane z koncepcją NVC i metody samoregulacji w nurcie „Self-Reg”.
Prywatnie szczęśliwa mama. Dumna współzałożycielka najcudowniejszego miejsca na świecie Niepublicznego Przedszkola Punktum Montessori, w którym realizuje się jako nauczyciel Montessori i nieoceniony dla zespołu uważny obserwator naszych przedszkolnych dzieci.

Monika Serafin

Monika Serafin

Wicedyrektor przedszkola, nauczyciel.

 • Ukończyła filologię polską, teatrologię i kulturoznawstwo międzynarodowe
 • Absolwentka Studium Pedagogicznego UJ przy Instytucie Sztuk Audiowizualnych oraz podyplomowych studiów Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim i Grafika komputerowa na PWSB w Warszawie
 • Kursantka wczesnoszkolnego programu w Polskim Instytucie Montessori.

W latach 2000-2012 należała do Teatru CST i była członkiem Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz”, z którym zrealizowała szereg działań projektowych adresowanych także do dzieci.
Od 2011 roku związana z Fundacją im. Zofii Kossak i Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich, gdzie m.in. stworzyła dla dzieci i młodzieży ofertę „Edu-Art.” W roku 2019 wspólnie z Anną Hoffmann-Balą stworzyły Fundację Punktum Montessori. Tu łączy swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe, marzenia i pracę społeczno-edukacyjną.
Poza nieustannym kształceniem samej siebie w pedagogice Montessori, ważnym zagadnieniem dla niej pozostaje „wychowanie przez sztukę”. Jest nauczycielem Contakids, praktykantem działań Segni Mossi.
Ważnym aspektem w pracy pedagogicznej pozostają dla niej poszukiwania nowych sposobów komunikacji międzyludzkiej, w tym komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy.
Prywatnie z ducha i ciała podróżnik, od dziecka oczarowana górami i dreptaniem po nich. Gdyby miała więcej czasu – więcej by czytała, pisała, zagłębiałaby się w geopoetykę i być może malowała. Jeszcze bardziej prywatnie mama trzech córek. Zaufała Montessori i nie żałuje.

Sara Dąbrowska

Sara Dąbrowska

Nauczyciel

 • Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Ukończyła szereg kursów z metodyki języka angielskiego i wychowania przedszkolnego. Mama dwóch wesołych chłopców

Fanka literatury, szczególnie dziecięcej oraz dobrej muzyki. Uwielbia spędzać czas na łonie natury.

Katarzyna Wenglorz

Katarzyna Wenglorz

Nauczycielka, Logopeda

 • Nauczycielka, logopeda i absolwentka iberystyki w jednym, zakochana w edukacji Montessori od pierwszego wejrzenia.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk i pracy w przedszkolach w Cieszynie, Bielsku oraz Krakowie. Ważny jest dla niej stały rozwój osobisty - zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, który realizuje m.in. przez udział w licznych szkoleniach.
Jest szczęśliwa, kiedy może pobyć z ludźmi – i z małymi i z dużymi, ale nie odmówi też popołudniu spędzonemu z książką na kanapie. Napędzana kawą i dobrym jedzeniem. Latem można ją spotkać na spacerze, a zimą na nartach. Wierzy, że szklanka jest w połowie pełna i cieszy się życiem celebrując drobne radości.

Katarzyna Kozieł

Katarzyna Kozieł

Pomoc przedszkolna

Kasia to kobieta o niespożytej energii, ceniąca sobie ponad wszystko rodzinę.
Od zawsze największą satysfakcję sprawiała jej praca z dziećmi.
W przedszkolu Montessori najbardziej ceni sobie indywidualne podejście do dzieci oraz rozwijanie ich kreatywności i samodzielności. Będąc na Sali z dziećmi pełni niejednokrotnie rolę asystenta nauczyciela Montessori. Ma także dryg do roślin, o które dba w naszej Sali. Dzieci lubią ją za jej spokój i otwartość.
Prywatnie mama trójki dzieci i babcia trójki wnucząt, z którymi spędza każdą wolną chwilę, zawsze uśmiechnięta i gotowa do działania.

Magdalena Chybiorz

Magdalena Chybiorz

Pomoc przedszkolna

 • Z wykształcenia bibliotekarz i biblioterapeuta oraz oligofrenopedagog
 • Certyfikowany doradca noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich

Zajmuje się także tematyką pielęgnacji i rozwoju fizycznego dziecka do 1 roku życia. Działa jako animator zabaw dziecięcych. Ukończyła certyfikowany kurs sensoplastyki i kurs uważnej komunikacji z dzieckiem.
Jak sama o sobie mówi: jest osobą lubiącą naturę, która jej zdaniem jest najlepszym terapeutą. Ludzie jej zdaniem powinni jak najwięcej czasu spędzać właśnie w jej otoczeniu i powinni dbać o nią. Magda to także pasjonatka rodzicielstwa bliskości, noszenia w chustach oraz aktywnego rodzicielstwa. Wyznaje zasadę, że dzieci nie są żadnym ograniczeniem dla dorosłych, a dzięki nim mamy świeże spojrzenie na świat. Uwielbia bieganie, jogę, wędrówki, książki i masło orzechowe.

Alicja Demko

Alicja Demko

Pomoc przedszkolna

Alicja jest szczerą i ciepłą osobą obdarzoną niezwykłą cierpliwością do dzieci. Sama ma już dwoje wnucząt, które chętnie spędzają z nią czas. W wolnych chwilach lubi czytać książki i jeździć na wycieczki rowerowe. Jest również miłośniczką zwierząt. Alicja kocha nasze polskie morze.

Przedszkole

Posiłki

W naszym przedszkolu przewidziane są cztery rodzaje posiłków:
śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Śniadanie
Podawane jest między godziną 9:00 a 10.30 przy specjalnym stoliku, do którego siadają dzieci wtedy, kiedy poczują taką potrzebę. Nauczyciele zapraszają dzieci do śniadania, ale bez przymusu. Porcje nie są wydzielane. Dzieci samodzielnie nalewają sobie wodę/ herbatę/kawę zbożową. Same nakładają sobie jedzenie i mogą usiąść do posiłku więcej niż jeden raz. Przed jedzeniem myją ręce, biorą z aneksu na sali podkładkę i talerz. Po zjedzeniu zachęcamy dzieci, aby myły po sobie swój talerz i szklankę.
Drugie śniadanie
Podawane jest między godziną 10.00 a 12.00. Najczęściej są to owoce i warzywa, które dzieci same sobie przygotowują – obierają i kroją.
Obiad
Jest spożywany wspólnie najczęściej po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu około godziny 13.00-13.30. Dzieci przygotowują się do obiadu – myją ręce, same nakrywają do stołu (biorą talerze, sztućce). Dzieci młodsze mają do dyspozycji mniejsze sztućce, dzieci starsze posługują się sztućcami dla dorosłych. Dzieci samodzielnie nalewają sobie zupę z wazy. Drugie danie podawane jest w formie „szwedzkiego stołu”. Na każdym stole pojawiają się talerze z osobnymi składnikami drugiego dania. Dzieci same nakładają sobie na swój własny talerz. To ważne, uczymy bowiem w ten sposób oceniać dzieci jak bardzo są głodne i jak nałożyć sobie tyle ile potrzebują. Staramy się nie marnować jedzenia. Dzieci jednak w żadnym wypadku nie są do jedzenia przymuszane! Staramy się spożywać obiad w spokoju, mimo wszystko jest to jednak także czas wspólnotowej rozmowy  Po skończonym posiłku dzieci odnoszą naczynia, opłukują je, potem czyszczą stoły, zamiatają podłogę.
Podwieczorek
Organizowany jest w podobnej formie jak śniadanie i podawany jest około godz. 14.30-15.00.
Zapraszamy do kontaktu

Przedszkole

Zapraszamy do kontaktu

Zależy nam na współpracy z rodzicami. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, sugestii czy pytań dobrze jest wyjaśniać je na bieżąco, najlepiej umawiając się na rozmowę z dyrektorem lub wychowawcą. Można też skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Wszelkie informacje o ważnych wydarzeniach przedszkolnych, planowanych wycieczkach, warsztatach czy innych atrakcjach są wywieszane na tablicy ogłoszeń w szatni oraz przesyłane drogą mailową do każdej rodziny.

Działamy także, jako przedszkole montessoriańskie,z dedykowanej takim jednostkom - platformy usprawniającej komunikację między nami a Wami - MonteStory.

Dane kontaktowe

Jeśli istnieje potrzeba dłuższej rozmowy z wychowawcą lub dyrektorem, prosimy umawiać się indywidualnie na osobiste spotkanie. Spotkania z rodzicami najczęściej mają formę indywidualnej rozmowy.

Zebrania ogólne

Przedszkole

Zebrania ogólne

Zebrania ogólne organizowane są dwa razy w roku (styczeń, czerwiec), w przypadku konieczności spotkania w takiej formie mogą odbyć się częściej. Informacje o zebraniach są podawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Preferujemy kontakt osobisty, ponieważ każdą rodzinę i każde dziecko chcemy traktować w sposób indywidualny. Ważne jest dla nas zdanie i odczucie konkretnego rodzica w odniesieniu do swojego dziecka. Takie rozmowy są najbardziej konstruktywną formą współpracy.

Przedszkole

Zapisy i opłaty

W miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu, nabór prowadzimy w sposób ciągły.

Proces rekrutacji to wzajemne poznanie Waszych i naszych oczekiwań. Ze względu na stosowaną w naszych jednostkach praktykę montessoriańską, o zapisach do nas nie decyduje tzw. „kolejność zgłoszenia”. Stawiamy na rozmowę, która ma pomóc Rodzinie poznać nasze założenia oraz metodę Montessori, a nam ma docelowo pomóc poznać dziecko i jego rodziców. Podczas spotkania przedstawiamy wprowadzenie do metody i materiałów Montessori oraz oprowadzamy rodziców po placówce.

Po wstępnej rekrutacji, w ustalonym z Rodziną okresie rozpoczyna się czas adaptacji (zazwyczaj 2 tygodnie), podczas którego zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają możliwość zobaczyć, czy dziecko odnajduje się w środowisku Montessori. Każdorazowo sposób adaptacji ustalany jest z rodzicami.

W naszych grupach dążymy do zachowania trójrocznikowej równowagi.

Raz-dwa razy w roku dla nowych Rodzin przeprowadzamy wstępne warsztaty Montessori, w których udział jest obowiązkowy dla Rodziców.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij i wyślij nam formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

lub zadzwoń
tel: +48 504 907 333

Czesne za przedszkole wynosi 450 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy.
Opłaty za wyżywienie są uiszczane osobno w rozliczeniu miesięcznym.

Przedszkole

Opinie rodziców

Monika K.
(…) Jestem niezmiernie szczęśliwa, że pomimo wielu trudności technicznych Przedszkole udało się otworzyć, gdyż wiem, że była to najlepsza decyzja, aby wybrać właśnie to Przedszkole. Najważniejszym aspektem przemawiającym na korzyść tej placówki jest to, że moja córka uwielbia tam chodzić, cieszy ją każdy dzień tam spędzony i wyczekuję momentu, kiedy jej młodsza siostra do niej dołączy. Widzę jak wspaniale się rozwija i staje się coraz bardziej samodzielna.
Olga
Przedszkole prowadzone z sercem i głową w dobrej proporcji.
Jako późna mama, byłam mocno spanikowana wizją oddania ukochanego synka w obce ręce. Po kilku wizytach w żłobkach i przedszkolach straciłam nadzieję, że ktokolwiek będzie godzien zaopiekować się moim potomkiem. I wtedy trafiłam na Punktum, które się właśnie otwierało. Od początku wiem, że delikatna psychika mojego dziecka nie zostanie podeptana, że nie będzie wtłoczony w ramy, ani przymuszany do żadnych aktywności. Obserwuję jego pewność siebie, samodzielność, kreatywność i zarazem szacunek do innych. Widzę jak pięknie rozwija się słownictwo (także angielskie), ale i umiejętności komunikacji i mediacji, wiedza o świecie. Zawsze czuję ukłucie zaskoczenia - to z przedszkola:).
Cieszę się, że wybrałam sercem - Punktum. Polecam całą sobą i bardzo Wam, Dziewczyny, dziękuję.
Mama Natalii
Długo czekałam zmartwiona gdzie wysłać swoje dziecko, szukałam alternatywy. Na szczęście w idealnym momencie dziewczyny podzieliły się swoim pomysłem i pasją. I tak zaczęła się największą przygoda mojego dziecka. Czekam cierpliwie na powiększenie placówki żeby kolejne dzieci mogły czerpać. Dziękuję Wam.
Ewa S.
Wspaniałe, waleczne dziewczyny stworzyły absolutnie niezwykłe miejsce, gdzie dzieci uczą się i rozwijają w poczuciu równości, godności, z poszanowaniem ich indywidualności. Miejsce, w które jako mama z pełnym zaufaniem oddaję pod opiekę swojego syna. Bardzo chciałabym, aby mógł kontynuować swoją edukację w duchu Montessori, a jego młodszy brat również miał możliwość wzrastać w Przedszkolu Punktum Montessori.
Powrót